Kan man ge en flyktinggåva via arbetsgivaren?

Det är ingen skattemässig fördel att avstå bruttolön i utbyte mot att arbetsgivaren skänker ett belopp till en ideell organisation. Beloppet jämställs med kontanter och ska behandlas som lön. Men den anställde kan få skattereduktion.

     

den 8 september 2015

Under den senaste tiden har flyktingströmmarna till Europa dominerat nyhetsbevakningen. Många skänker pengar till olika ideella organisationer.

Ett företag som lämnar en penninggåva till välgörenhet får inte avdrag för bidraget. Beloppet behandlas som en ej avdragsgill kostnad.

Frågan är vilka skattekonsekvenser som uppkommer om en arbetsgivare – efter en anställds önskemål – betalar en viss summa till en ideell organisation. Detta mot att den anställdes bruttolön sänks.

Samma fråga uppkommer om en arbetsgivare tillåter anställda att göra sms-betalningar till ideella organisationer med företagsmobiler utan att reglera beloppet med kontant betalning eller nettolöneavdrag.

Brutto- eller nettolöneavdrag

I dessa fall ska de anställda beskattas för gåvornas värde som för lön. Detta eftersom sådana gåvor – enligt Skatteverket – jämställs med kontanter.

Gåvobeloppet ska alltså inte betraktas som en ej avdragsgill gåva, utan som en lönekostnad. Arbetsgivaren ska dra skatt och betala arbetsgivaravgifter på gåvornas värde.

Gör arbetsgivaren däremot ett nettolöneavdrag uppkommer inga skattekonsekvenser. Den anställde har då betalat gåvan själv.

Möjligt att få skattereduktion

Privatpersoner som skänker penninggåvor till ideell verksamhet (t ex Radiohjälpen) kan under vissa förutsättningar få skattereduktion.

Det gäller dels när arbetsgivaren gör en inbetalning av en anställds bruttolön, och den anställdes beskattas för denna, dels när det är fråga om betalning via nettolöneavdrag.

För att få skattereduktion krävs att gåvobeloppet uppgår till minst 200 kr per gåvomottagare. Det sammanlagda gåvobeloppet måste dessutom uppgå till minst 2 000 kr under året.

Observera att regeringen har föreslagit att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet ska slopas den 1 januari 2016.