Fjärde nivå för korttidsarbete har presenterats

Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet gett förslag på ytterligare åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. En fjärde nivå för korttidsarbete har nu presenterats.

     

den 15 april 2020 Victoria Ödlund

Systemet för korttidsarbete föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden.

Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Förstärkningen gäller alltså under maj, juni och juli månad.

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj.

Minskade lönekostnader för anställda

Det nya systemet innebär att lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent. Arbetstagare som arbetar 20 procent får behålla 88 procent sin ursprungliga lön.

Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.

Kontroller för att försvåra fusk

Regeringen kommer tillföra resurser motsvarande 130 medarbetare till Skatteverket för att kontrollera företag som fått stöd för korttidspermittering. Detta kommer bland annat ske genom fler oanmälda kontroller av personalliggare.

Regeringskansliet ser även över möjligheterna att genom andra åtgärder skärpa kontrollerna för att försvåra fusk med systemet.

Kommentar

Enligt lagen om korttidsarbete finns sedan tidigare tre nivåer av arbetstidsminskning; 60, 40 och 20 procent. I Servicepaket HR kan du läsa mer om stöd vid korttidsarbete och ta del av vår sammanställning av vanliga frågor vi fått från arbetsgivare. Inget abonnemang? Prova paketet gratis här.

Sedan tidigare har andra tillfälliga åtgärder gjorts inom systemet med korttidsarbete med anledning av covid-19. Dessa innebär att staten under 2020 går in med kraftiga subventioner för att minska kostnaderna för arbetsgivare. De övriga tillfälliga åtgärderna kan du också läsa om i Servicepaket HR.

Läs mer. Korttidsarbete – experterna svarar!

Livestreamad kurs 22 april: Korttidsarbete – så fungerar det i praktiken

Förslaget om korttidsarbete och korttidspermittering presenterades av regeringen som en budgetåtgärd med anledning av det nya coronaviruset. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sina anställda. Hur fungerar då förslaget i praktiken, vilka företag och verksamheter omfattas och hur gör du för att ta del av stödet?

Boka din plats på kursen!


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer