Finns det snygga avslut?

Relationer tar då och då slut, så också relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anledningarna till att man går skilda vägar kan vara flera; t ex arbetsbrist, egen uppsägning, personliga skäl, arbetsbrist, avsked eller att en tidsbegränsad anställning löper ut. Oavsett om medarbetaren lämnar frivilligt eller ofrivilligt är det dock av högsta prioritet att skapa ett schysst avslut, risken är annars att det förstör arbetsgivarvarumärket i längden.

     

den 17 oktober 2018

Det interna varumärkesarbetet benämns allt oftare employee branding, och det handlar om hur företagets anställda kan påverka associationerna till varumärket. För företag och organisationer som har nära kontakt med sina kunder är personalen den viktigaste marknadsföringskanalen. Hur de anställda bemöter och hanterar kunderna har alltså större påverkan på uppfattningen om varumärket än t ex annonser, reklamfilmer och hemsida. Om de anställda inte agerar i enlighet med vad varumärket står för eller pratar illa om arbetsgivaren, produkterna eller tjänsterna är andra varumärkesinsatser meningslösa.  

Många arbetsgivare har idag insett vikten av att vara goda arbetsgivare och arbeta aktivt med employee branding. Vad många av dessa arbetsgivare emellertid inte tänker på är att marknadsföringen fortsätter även efter att anställningen upphört. Medarbetare fortsätter att prata om sina gamla arbetsgivare även efter att de gått vidare. Medarbetare som upplever att relationen avslutats på ett bra sätt fortsätter prata gott om sina före detta arbetsgivare medan medarbetare som upplever att relationen avslutats på ett dåligt sätt pratar illa om sina före detta arbetsgivare.

Med det sagt är ju valet enkelt! Alla arbetsgivare borde ju vilja skapa positiv marknadsföring genom  att tidigare medarbetare fortsätter prata gott om dem. Den stora frågan är hur man ser till att avsluta relationen på ett bra sätt?

En av de viktigaste sakerna som leder till positiva avslut är att skapa tydlighet i offboardingen. Om arbetsgivaren redan från början är tydlig med varför relationen ska avslutas och ser till att sköta processen snyggt så är sannolikheten större att medarbetarna förstår det och accepterar beslutet, även om de kanske inte tycker om det.  

Att på ett tidigt stadie lägga upp en tidplan för processen brukar också skapa tydlighet. Om det står vad som ska göras, vem som ska informeras, vilka som är berörda och vem som är ansvarig för varje steg ökar det sannolikheten för att avslutet bli bra. Planen blir både ett sätt att inte glömma någon viktig del i offboardingen samt ett sätt att bli påmind om vikten av att skapa schyssta avslut. 

Ni som arbetsgivare har allt att vinna på att skapa bra avslut när det är dags att låta medarbetare gå vidare. Tänk långsiktigt och värna relationen. Den känsla ni har när ni träffas sista gången kommer ni troligtvis att bära med er för lång tid framöver!