Öppna kontorslandskap – en källa till dålig arbetsmiljö eller finns det fördelar?
Öppna kontorslandskap – en källa till dålig arbetsmiljö eller finns det fördelar?

Finns det fördelar med öppna kontorslandskap?

Flera forskningsrapporter som publicerats de senaste åren har visat på ett tydligt samband mellan öppna kontorslandskap och hög stressnivå hos anställda. Samtidigt vet vi att fler och fler företag väljer att bygga öppna kontorslandskap, inte sällan för att yteffektivisera lokaler och skapa ekonomiska fördelar. Är det bara ekonomin som styr eller finns det andra fördelar med öppna kontorslandskap?

     

den 23 september 2019

Bland de forskningsresultat som presenterats under senare år kan vi se att medarbetare som sitter i öppna landskap oftare är missnöjda med sina arbetsplatser än de som sitter i så kallade cellkontor eller delade kontor. Anledningarna är i första hand den höga ljudnivån, bristen på privat sfär och att de oftare blir avbrutna.

Sänkt prestation och dåligt fokus

Hjärnforskaren Katarina Gospic menar att störande ljud kan sänka prestationen med upp till 66 % och att det tar upp till 25 minuter innan vi återfår fokus efter att ha blivit avbrutna. Andra forskare menar också att öppna landskap ofta leder till kortsiktiga ekonomiska fördelar för arbetsgivare men att det på längre sikt påverkar både effektivitet och produktivitet negativt.

Öppna kontorslandskap en arbetsmiljöfråga

Kanske är denna problematik vår tids viktigaste arbetsmiljöfråga? Hur bör vi då hantera den och kan vi vara säkra på att riskerna väger tyngre än fördelarna? För trots de senaste årens alarmerande rapporter byggs det bara fler och fler öppna kontorslandskap och inget tyder på att det kommer se annorlunda ut i framtiden. Svenska storstäder växer och alltfler människor ska tränga ihop sig i attraktiva kontorslokaler i innerstäderna. Hur ska arbetsgivare då förhålla sig till det faktum att öppna kontorslandskap behövs men att de samtidigt kan leda till försämrad arbetsmiljö?

Christina Bodin Danielsson, arkitekt, menar att man som arbetsgivare måste börja med att inse att det finns arbetsuppgifter som utförs bäst i egna rum. Hon menar att många arbetsgivare planerar för antingen egna rum eller öppna landskap vilket ofta blir en dålig lösning för alla. Lösningen är istället att kombinera olika typer av arbetsplatser i en kontorslokal.

Läs mer: Håll dig uppdaterad om intressanta HR-frågor och nyheter med Servicepaket HR

Gemensamma spelregler behövs

Chefer behöver också bli bättre på att inse att ljud är ett problem – det är först när man erkänner problemen som man kan lösa dem. I ett öppet landskap där man sitter nära varandra måste det också finnas möjlighet att prata öppet om förhållningsregler. Måste man ha telefonen på ljudlös? Får man ta privata samtal under arbetstid? Får man äta vid skrivbordet? Skapa gemensamma spelregler i det öppna kontorslandskapet och se till att cheferna i organisationen föregår med gott exempel.

Fördelar med öppna kontorslandskap

Även om det finns många nackdelar med öppna kontorslandskap så finns det även studier som visar på motsatsen. En studie som gjorts på Stressforskningsinstitutet visar till exempel att de som sitter i öppna landskap har en bättre upplevelse av sina chefer, de mailar mindre, har färre konflikter och bättre gemenskap. Dessutom vill de som suttit i öppna landskap sällan gå tillbaka till att sitta i egna rum igen, även om de får möjligheten, vilket nog ändå får anses vara ett gott betyg. Kanske kommer fördelarna med öppna kontorslandskap på sikt  när vi lärt oss hantera problemen – vara större än nackdelarna.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!