Fest med övernattning = skattefritt?

Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om. Detta är en form av intern representation som kan rikta sig till hela företaget eller en grupp anställda.

     

den 26 juni 2015

Men det som förmodligen inte alla känner till är att det faktiskt − med Skatteverkets (dnr 130 362366-05/111) goda minne − är möjligt att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på en annan ort än där företaget har sin verksamhet. Det gäller även för medföljande makar och sambor.

Arbetsgivaren får avdrag för måltidsutgifterna dem som deltar med 90 kr exklusive moms per person. För t ex ett teaterbesök är avdraget begränsat till 180 kr exklusive moms person. Detta gäller sannolikt även en enklare SPA-behandling.

När det däremot gäller själva resan och övernattningen får arbetsgivaren faktiskt avdrag med hela beloppet. Här blir det alltså inte fråga om något begränsat avdrag.

Observera att detta gäller under förutsättning att det är fråga om en personalresa med endast en övernattning.

Se dock upp med att inte vara alltför generös. Arrangemanget måste kunna ses som ”personalvård”. Är det fråga om alltför påkostade resor och nöjen kan förmånsbeskattning bli aktuell.

Tänk också på att arbetsgivaren får avdrag för bara för två personalfester per år.

Att anordna en av årets personalfester med övernattning på en trevlig ort kan alltså vara skattefri uppmuntran till personalen med gynnsam avdragsrätt för arbetsgivaren.