Fel lön har betalats ut - korrigera snabbt

Som arbetsgivare ska du korrigera felaktig preliminär lön så snart som möjligt. Om för mycket lön utbetalats måste arbetsgivaren påtala felet så snabbt som möjligt för att eventuellt kunna återkräva pengarna från den anställde.

     

den 24 oktober 2018

I den här artikeln finns länkar för vidare läsning i Servicepaket Lön. Om du saknar abonnemang kan du prova paketet gratis här.

I samband med löneberäkningen görs ibland korrigeringar för sådan lön som tidigare har betalats ut preliminärt. Det kan t ex handla om avdrag för de anställdas sjukfrånvaro och föräldraledighet en tidigare månad.

De särskilda bestämmelserna om kvittning för fordringar (frivillig eller tvungen) gäller normalt inte för sådana korrigeringar som avser preliminär lön. Korrigeringar för preliminär lön betraktas istället som ett led i företagets interna löneberäkningsrutiner.

En förutsättning för korrigering av den preliminära lönen är att avdragen görs utan onödigt dröjsmål och så snart de kan göras rent praktiskt. Om arbetsgivaren väntar för länge med att t ex reglera ett avdrag för sjukfrånvaro kan det – för att avdraget ska få göras – krävas en överenskommelse med den anställde. 

Vid längre sjukfrånvaro är det bra att alltid informera den anställde om att sjukavdraget ifråga görs i efterskott, och att den anställde därmed har en skuld till arbetsgivaren. Denna information bör lämnas skriftligen.

Att kräva tillbaka pengarna

Om en arbetsgivare har betalat ut för mycket lön av misstag, t ex på grund av en felräkning, går det i vissa fall att kräva den anställde på återbetalning av beloppet. Det gäller dock endast under förutsättning att den anställde har insett eller borde ha insett misstaget, och ändå har tagit ut pengarna utan att informera arbetsgivaren om felet. 

De särskilda kvittningsreglerna blir då aktuella, se ovan. Arbetsgivaren måste vidare påtala felet snarast.

Avräkning för förskottssemester

Det förekommer att anställda får förskottssemester när de börjar sin anställning. Om en anställd slutar inom fem år får arbetsgivaren – med vissa undantag – räkna av den förskotterade semesterlönen mot innestående semesterersättning. Detta betraktas varken som korrigering av preliminär lön eller som kvittning.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom lön? 

Då kan du prova Servicepaket Lön gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!