Färsk undersökning om vad som attraherar unga akademiker

Young Professional Attraction Index (YPAI) är en undersökning som syftar till att klargöra vad som attraherar, rekryterar och utvecklar studenter och akademiker i början av sin karriär. På delad första plats kommer ”bra chef och ledarskap” samt ”trevliga kollegor/bra stämning”.

     

den 19 september 2018 Mirja Lenes

Ökad sysselsättningsgrad, brist på kompetens inom ett flertal yrkesområden, digitalisering och växande pensionsavgångar är några av anledningarna till att det i många branscher upplevs som allt svårare att rekrytera personal.

Samtidigt talas det om att det i allt högre grad är kandidatens marknad, alltså den potentiella nya medarbetaren som själv kan välja sin framtida arbetsgivare. Vilket innebär att det krävs mer av arbetsgivaren för att attrahera nya medarbetare.

YPAI

För fjärde året i rad har Academic Work tillsammans med Kantar Sifo genomfört undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI). Syftet med undersökningen är att klargöra vad studenter och akademiker i början av sin karriär letar efter hos sin blivande arbetsgivare. Med 13 763 respondenter som svarat på frågor kring vad som är det viktigaste vid valet av arbetsgivare samt hos vilka företag och organisationer målgruppen helst vill arbeta.

Topp tio vid val av arbetsgivare

Topp tio av de viktigaste parametrarna när målgruppen väljer arbetsgivare är:

  • Bra chef och ledarskap (60%)
  • Trevliga kollegor/bra stämning (60%)
  • Bra lön och förmåner (58%)
  • Goda utvecklingsmöjligheter (47%)
  • Utmanande och varierande arbetsuppgifter (44%)
  • Flexibel arbetsplats och arbetstid (42%)
  • Eget ansvar och egna beslut (30%)
  • Företagets värderingar och kultur (29%)
  • Geografiskt läge/närhet till hemmet (29%)
  • Nytänkande och framgångsrik arbetsgivare (16%)

Inom HR används begreppet Talent management som handlar om att säkerställa att verksamheten är rätt bemannad över tid. Både med faktiskt antal medarbetare men även vad gäller rätt kompetens, färdigheter, attityder både på kort och lång sikt.

Vill du få fler nyheter från HR-området? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer