Farliga ämnen finns i nästan all målarfärg

Ny europeisk forskning visar att nästan all färg, 94 procent, innehåller de starkt allergiframkallande konserveringsämnena MI och BIT.

     

den 25 maj 2015

Forskarna har undersökt 71 vanliga vattenbaserade vita vägg och våtrumsfärger och mätt halterna av några isotiazolinoner, vanliga konserveringsmedel i färg, tapetklister, fogmassa och klister.

De som blir utsatta kan reagera med svullen och röd hud som även kan vara full med blåsor. Den som blivit allergisk har mycket svårt att finna någon färg som inte ger reaktioner.

Allergi mot konserveringsmedel i vanlig målarfärg har ökat dramatiskt. Allergiska reaktioner uppstår även av slipdammet och allergenet avdunstar i flera veckor efter målningen, vilket gör att även de som vistas i lokalen blir utsatta. Svenska Målareförbundet har sett att kontaktallergier är en växande trend sedan ett par år tillbaka.

Undersökningarna som är gjorda visar att det som står på burken och i säkerhetsdatabladet ofta inte stämmer överens sinsemellan och inte med vad som faktiskt finns i färgen.

Forskarna menar att det borde införas krav på fullständig innehållsdeklaration i synnerhet av konserveringsmedel. Inom EU pågår arbete med att se över samtliga biocider (ämnen som dödar levande organismer). Vid utgången av år 2019 ska alla företag som vill använda ett visst konserveringsämne ha skickat in dokumentation.


Källa: Arbetarskydd