"Den anställde får inte själv bestämma att de betalda semesterdagarna inte ska tas ut i ledighet för att istället betalas ut i pengar." skriver Mirja Lenes, löne- och HR-expert hos Simployer.
"Den anställde får inte själv bestämma att de betalda semesterdagarna inte ska tas ut i ledighet för att istället betalas ut i pengar." skriver Mirja Lenes, löne- och HR-expert hos Simployer.

Får vi betala ut semesterdagarna i pengar?

Det enkla svaret är nej. Troligtvis får ni inte betala ut de anställdas semesterdagar i pengar. Semesterlagen är tydlig vad gäller att den anställda ska få sin semesterlön i samband med att semestern tas ut i form av ledighet.

     

den 5 oktober 2020 Mirja Lenes

Semester tjänas enligt lagen in under intjänandeåret 2019-04-01 till 2020-03-31. För att sedan tas ut under uttagsåret 2020-04-01 till 2021-03-31. 

När får vi betala ut semesterdagar i pengar?

Möjligheten att betala ut semesterdagar i form av pengar med stöd av semesterlagen finns vid tre tillfällen:
1. Den anställda slutar
2. Arbetsgivaren byter semester- och intjänandeår 
3. Den anställda har inte kunnat ta ut sin semester på grund av en lång frånvaroperiod under uttagsåret

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla anställda tar ut minst 20 betalda semesterdagar per uttagsår. Den anställde får inte själv bestämma att de betalda semesterdagarna inte ska tas ut i ledighet för att istället betalas ut i pengar.

Utbetalning av semester vid långtidsfrånvaro

Om en anställd har varit frånvarande på heltid under större delen av ett uttagsår kan semesterdagar – i vissa fall – betalas ut i pengar. Det gäller i situationer där en anställd har varit frånvarande på heltid på grund av t ex sjukfrånvaro, föräldraledig eller längre tjänstledighet. 

Semesterdagar som inte har kunnat läggas ut under semesteråret, på grund av långtidsfrånvaro, ska ersättas med semesterlön. Ersättning får däremot endast betalas för de dagar som – tillsammans med de nya intjänade dagarna – överstiger tjugofem.

Hur fungerar det i praktiken? 

Låt säga att en anställd blev 100 % sjukskriven den 1 juni 2020 med en semesterrätt på 25 dagar. På grund av sjukskrivningen tog den anställda inte ut några av sina 25 betalda semesterdagar. Vid semesterberäkningen har den anställda tjänat in 17 nya betalda dagar. 

De 17 nya betalda dagarna tillsammans med 8 av de 25 dagarna personen inte tagit ut ligger kvar som betalda semesterdagar även nästa år så att den anställda får sin fulla semesterrätt. Övriga 17 dagar som personen inte tog ut under uttagsåret ska betalas ut.

Vad innebär en frånvaroperiod som gjort att semester inte kunnat läggas ut? 

Det är en period som varit så lång att den anställda och arbetsgivaren inte kunnat lägga ut semesterdagarna, alltså har den anställda varit frånvarande stora delar av semesteråret.

Det gäller till exempel inte en medarbetare som ansökt om föräldraledighet under perioden juni-augusti och därför inte vill ta ut några betalda semesterdagar. Då får den anställda och arbetsgivaren komma överens om att de 20 lagstadgade semesterdagarna tas ut vid ett annat tillfälle under semesteråret.

Utbetalning av sparad semester

Semester får enligt semesterlagen sparas i fem år. När en anställd har sparade semesterdagar som är fem år gamla ska den anställda det året först ta ut all sin betalda semester och därefter de semesterdagar som är fem år gamla. Dagarna ska alltså inte betalas ut i pengar utan tas ut i ledighet.

Om uttaget av sparade semesterdagar varit omöjligt i verksamheten finns en möjlighet att låta arbetstagaren spara dem ytterligare ett år och förlägga dem det sjätte året. De sparade dagarna ska då tas ut i form av ledighet och får inte utbetalas i pengar. 

Kan vi betala ut semesterdagar i pengar vid några andra tillfällen? 

Semesterlagen utgår från att en anställd har en semesterrätt på 25 dagar. Vilket innebär att dagar utöver de 25 som regleras i semesterlagen går att avtala om i verksamheten eller tillsammans med den anställda. 

Det kan till exempel vara en verksamhet där de interna riktlinjerna endast möjliggör för de anställda att spara fem semesterdagar per år fast det finns medarbetare med en semesterrätt över 25. 

Om ni har ett kollektivavtal med andra regler för sparande och utbetalning av semesterdagar gäller de reglerna i er verksamhet.


Vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg

Nyheter, trender och inspiration var 14:e dag. Enklare kan det inte bli.