SVALKA? När det börjar bli varmt ute kryper ofta temperaturerna upp även inomhus. Men hur varmt får det egentligen lov att vara?
SVALKA? När det börjar bli varmt ute kryper ofta temperaturerna upp även inomhus. Men hur varmt får det egentligen lov att vara?

Får det vara hur varmt som helst på en arbetsplats?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för klimatet på arbetsplatsen. Det innebär att personalutrymmen och arbetsplatser inomhus ska ha lämpliga temperaturer, anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Men ibland är det svårt att hålla en jämn temperatur året runt. Här kommer tips på åtgärder du kan ta till när temperaturer kryper uppåt.

     

den 24 juni 2020

Jisses, vad varmt det är! Är det verkligen tillåtet?

Frågan är vanlig när solen gassar som mest och värmer upp kontorsrum, hytter och butiker som saknar tillräckligt kraftig AC. Även anställda utomhus drabbas när värmeböljor drar över landet. 

Men det finns faktiskt ingen övre temperaturgräns reglerat i några föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Enligt föreskrifterna ska temperaturen istället vara anpassad till arbetets art, alltså om arbetet är stillasittande eller aktivt. Kollektivavtal kan däremot reglera vilka temperaturgränser som ska gälla på företaget.

Tips på tillfälliga åtgärder

Under perioder med höga temperaturer bör ni vidta tillfälliga åtgärder. Arbetsmiljöverket ger följande tips för inomhusarbete:

 • Begränsa solinstrålningen
 • Använd mer informell klädsel
 • Ha god tillgång till vätska
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Stänga av onödiga värmekällor
 • Kör ventilationen även nattetid
 • Använd bordsfläktar
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Om möjligt arbeta hemifrån
 • Justera arbetstiderna

Risker vid varmt inomhusarbete

Värme kan innebära olika former av obehag. Det kan bl a vara huvudvärk, illamående och retlighet. Vid t ex kontorsarbete, som är mindre fysiskt krävande, är dock risken liten för värmeslag.

Dricksvatten ska tillhandahållas på ett hygieniskt sätt på arbetsplatsen, eftersom det är viktigt att de anställda har tillgång till vätska.

Högre risk för olycksfall

Både arbetsförmåga och arbetstakt brukar minska vid hög värme. Det innebär även att uppmärksamhet och omdöme försämras, vilket kan leda till att risken för olycksfall ökar.

Arbeten som utförs i värme

I många industrier är det verksamheten som sådan som gör att det blir varmt inomhus. Det kan vara värmeugnar, stålverk, tvätterier och liknande verksamhet med både stark värme och/eller hög luftfuktighet. Här är det viktigt att arbetsgivare i förväg planerar verksamheten, så att det blir en rimlig arbetsmiljö för de anställda.

Varmt arbete utomhus

Utförs arbete utomhus bör man använda sig av någon form av avskärmning för att minska UV-strålning från solen och värmetillskottet. Det är viktigt att skydda kroppen mot uppvärmning vid arbete i stark värme, t ex vid vägarbete.

Arbetsmiljöverket föreslår följande tillfälliga åtgärder vid utomhusarbete:

 • Byt till andra arbetsuppgifter
 • Prioritera arbete i skugga när det är stark sol
 • Ta längre pauser
 • Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen
 • Använd så varma eller svala kläder som möjligt
 • Se till att dricka när det är varmt

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bl a upp krav och råd om ventilation och inomhusklimat.

Föreskrifterna om Arbete i stark värme (AFS 1997:2) innehåller regler om att planera, bedriva och följa upp arbetet så att värmebelastningen blir så låg som möjligt. Föreskrifterna har till syfte att minska skadlig värmebelastning i arbetet.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer