Får man vara föräldraledig vid inskolning?

Semestern är slut och många barn ska börja på förskolan eller i förskoleklass. Men hur fungerar det med föräldraledigheten, har föräldrar som vill vara med på barnens inskolning rätt att vara lediga från arbetet?

     

den 12 augusti 2019 Lotta Sprangers

Ja, i grunden gäller att föräldrar som har rätt att få föräldrapenning från Försäkringskassan också har rätt att vara lediga från arbetet. I den här situationen kan alltså föräldrar få föräldrapenning och det är kopplat till rätten att vara föräldraledig.

Ansökan om föräldrapenning

Den anställde anmäler och ansöker själv om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Reglerna för hur föräldrapenning kan tas ut i samband med inskolning finns även hos Försäkringskassan.

Avdrag för ledigheten görs som vanligt

Hos arbetsgivaren gör man avdrag för ledigheten som för vilken annan föräldraledighet som helst. Vanligtvis gäller det här någon eller några arbetsdagar som ska dras av från lönen. Om den anställde har månadslön är det vanligt i många kollektivavtal att avdraget räknas ut enligt formeln: Månadslönen / 21. Detta gäller om ledigheten är mellan en och fem arbetsdagar.

När ska ansökan lämnas in?

En ansökan om föräldraledighet ska normalt lämnas till arbetsgivaren två månader innan ledighetens början. Men arbetsgivaren kan alltid godta kortare tid, kanske särskilt om det bara gäller enstaka dagar.

Vill du veta mer om föräldraledighet och andra viktiga HR-frågor?

Prova Servicepaket HR gratis och börja höstterminen på bästa sätt!


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer