Ersättning till anställda i form av ledig tid är skattefri för arbetsgivare, skriver Ingrid Langkilde, skatteexpert hos Tholin & Larsson.
Ersättning till anställda i form av ledig tid är skattefri för arbetsgivare, skriver Ingrid Langkilde, skatteexpert hos Tholin & Larsson.

Extra semesterdagar till anställda som tränar?

Friskvårdbidrag, massage och fruktkorgar på jobbet är vanliga hälsoinsatser för att minska stressen och sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Ett alternativ som prövats av några arbetsgivare är att ge anställda som tränar några extra semesterdagar.

     

den 21 februari 2019 Ingrid Langkilde

Det har visat sig vara ett effektivt sätt att belöna anställda som tränar med mer semester. Sjukfrånvaron har minskat hos företag som prövat modellen. De anställa har även uppgett att olika stressrelaterade symtom som exempelvis huvudvärk samt värk i nacke och axlar har minskat.

En av modellerna har varit att de anställda får tillbaka 20 procent av sin träningstid i ledighet. En annan att varje träningstimme ger tio minuters ledighet. Som mest har det handlat om att kunna träna sig till en veckas extra semester.

Skattefritt för de anställda

Det finns många fördelar med modellen. ”Ersättningen” i form av ledig tid är en skattefri förmån för de anställda. Det blir alltså inga skattekonsekvenser.

Dessutom kan arbetsgivaren förstås utnyttja reglerna om skattefri motion och friskvård. Arbetsgivaren kan vara med och subventionera motionsaktiviteterna och få fullt avdrag för utgiften både i inkomstdeklarationen och momsdeklarationen. För de anställda är subventionen skattefri.

Får fler att utnyttja sitt friskvårdsbidrag

Det har visat sig att det varit ett bättre alternativ att ge extra ledighet än att erbjuda träning på arbetstid. Den möjligheten utnyttjas oftast av dem som redan är flitiga motionärer.

Möjligheten att få extra ledighet har blivit en morot och fått fler att utnyttja sina friskvårdsbidrag.

Träning som kriterium i löneförhandlingarna

Träningstrenden i samhället är tydlig. Visst är det bra att arbetsgivarna hakar på den trenden, men frågan är hur långt de kan gå.

Det finns arbetsgivare som har med träning i befattningsbeskrivningen och har det som ett kriterium i löneförhandlingarna. Detta har ifrågasatts av såväl arbetsrättsexperter som läkare. Är det förenligt med integriteten i arbetslivet att en arbetsgivare ställer krav på de anställdas livsstil?

Från läkarhåll har det varnats för att anställda kan känna sig hetsade av chefer att träna och redovisa resultatet publikt. Även detta kan vara kränkande för integriteten och kanske inte ens hälsosamt.

Med det är det inte sagt att en arbetsgivare inte ska uppmuntra sina anställa att motionera och leva hälsosamt. Det gäller att göra detta på ett rimligt sätt och med omdöme.

Läs mer: Fördjupning i aktuella frågor och nyheter inom skatt får du i Servicepaket Skatt


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!