Evigt ung svensk modell?

I en bok om den svenska modellen skriver avgående generaldirektören Claes Stråth ”Medlingsinstitutet har blivit parternas verktyg”.

     

den 7 september 2015

När Claes Stråth kom till Medlingsinstitutet som generaldirektör år 2006 hade myndigheten sex år på nacken och parternas misstänksamhet hade börjat lägga sig. Efter nio år på sin post kan han nu göra bokslut.

Under åren 2013 till 2015 har Medlingsinstitutet arrangerat konferenser, seminarier och gjort intervjuer med några nyckelpersoner för att dokumentera och belysa den moderna lönebildningens utveckling. Från 1970- och 80-talens turbulens med höga löneökningar, hög inflation, devalveringar och låg eller negativ reallöneutveckling har Sverige gått till en stabil situation.

I den här boken möter vi några av dem som sett utvecklingen på nära håll – och som har bidragit till den.

Många fler hade kunnat intervjuas och fler perspektiv hade kunnat belysas, men avsikten är att ändå ge olika infallsvinklar på en viktig period i den svenska modellens utveckling.

Ett tidens tecken är att många av dem vi möter på de kommande sidorna är män. Hade historien börjat skrivas i dag hade det sett helt annorlunda ut.


Källa: http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/ovrigt/Evigt_ung_WEBB.pdf