EU:s sociala program 2015 - 2017 utan överraskningar

Programmet för EU:s sociala parter, arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, de närmaste två åren innehåller inga stora överraskningar. Möjligen kan diskussionen om skillnaderna i hur parternas beslut genomförs ute i medlemsländerna ses som ett framsteg.

     

den 7 september 2015

Under krisåren har den sociala dialogen inom EU varit nästan lamslagen. Arbetslösheten i unionen berör i dag närmare 24 miljoner människor och arbetstagarnas rättigheter och möjligheter har stått stilla eller försämrats medan unionen har försökt vända utvecklingen uppåt igen.

Samtidigt menar den nya EU-kommissionen att den sociala dialogen är mycket viktig för EU:s konkurrenskraft och i mars hölls en konferens i syfte att blåsa nytt liv i den sociala dialogen.

Med 28 medlemsländer är det dock en utmaning att genomföra många av de avtal som tillkommer inom den sociala dialogen. I vissa av medlemsländerna finns det inga fristående sociala parter som kan arbeta med genomförandet. Under 2015-2017 kommer de sociala parterna därför att kartlägga hur beslut och regelverk behandlas och införs och även arbeta mer aktivt med de länder där man ser att besluten av olika anledning inte leder till någon handling på nationell nivå.


Källa: http://resourcecentre.etuc.org/ReportFile-20150716123714_FINAL-Joint-Social-Dialogue-Work-Programme-2015-2017.pdf