Europas miljö

Europeiska Miljöbyrån gör en bedömning av Europas miljötillstånd vart femte år och sammanfattar den i en rapport "Europas miljö – tillstånd och utblick" (State of the Environment Report – SOER).

     

den 7 december 2015

Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare i Europa men informationen bidrar även till att informera invånare i Europa om miljötillståndet och vad som behöver göras för att situationen ska kunna förbättras.

Rapporten innehåller, förutom en samordnad bedömning av Europas miljö, bedömningar på global, regional och nationell nivå samt även jämförelser mellan länder. I rapporten konstateras glädjande att Europas invånare under de senaste 20 åren fått allt renare luft och vatten, mindre avfall deponeras och mer resurser återvinns.

Trots detta står världsdelen för en rad svårlösta problem och växande miljöproblem. Bland annat krävs genomgående förändringar av de produktions- och konsumtionsmönster som ligger till grund för miljöproblemen.

Läs mer: Europas miljö – tillstånd och utblick 2015: en sammanfattning


Källa: Naturvårdsverket