Enklare regler för justering av förmånsvärde?

Det verkar som om enklare regler för justering av lätta lastbilars förmånsvärde är på gång.

     

den 16 oktober 2018 Robert Selvaag

Bilförmånsvärde får justeras nedåt bland annat om bilen körts mer än 3000 mil i tjänsten under ett år eller om det finns synnerliga skäl, till exempel om bilen använts som arbetsredskap.

Av Skatteverkets allmänna råd framgår att justering av förmånsvärdet bör ske om en anställd med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats.

Förmånsvärde beräknas efter vikt

För lätta lastbilar med totalvikt under 3 000 kg får förmånsvärdet då beräknas utifrån ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Om totalvikten är 3 000 kg eller mer gäller istället lägst fem prisbasbelopp.

Remissinstanser positiva till förslaget

Inför ett nytt allmänt råd har Skatteverket gett ett antal remissinstanser möjlighet att yttra sig om ett förslag till nya regler för justering av lätta lastbilars förmånsvärden. När remisstiden nyligen gick ut kunde konstateras att de flesta som svarat var positiva till förslaget.

Nytt förslag baseras på ordinarie förmånsvärde

Enligt förslaget slopas dagens system med två nivåer baserade på lastbilens vikt. Istället sätts förmånsvärdet generellt till 60 procent av lastbilens ordinarie förmånsvärde. Detta föreslås gälla för alla lastbilar oavsett ålder, vikt, drivmedel och nybilspris.

De nya reglerna föreslås gälla redan från och med beskattningsåret 2019, så vi får tillfälle att återkomma med en utförligare redovisning inom kort.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom skatt? 

Då kan du prova Servicepaket Skatt gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på skatteområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.