Enklare att integrera ledningsarbetet

Det kommer att bli enklare för verksamheter som följer ISO 9001 och ISO 14001 att utveckla ett mer integrerat ledningssystem.

     

den 1 oktober 2015

Alla ledningssystem ska nu följa Annex SL, en bilaga till ISO Directives som består av en gemensam struktur (High level structure), termer och definitioner. Ungefär en tredjedel av innehållet i miljö- och kvalitetsstandarderna kommer därför vara identiska.

Även arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 kommer att bli en ISO standard, och kommer då att följa High Level Structure liksom som övriga ledningssystemstandarder. Den ska publiceras i september 2016 och kommer heta ISO 45001.

Rekommendationen från ISO till organisationer certifierade enligt ISO 9001:2008 är att redan nu vidta följande åtgärder:

  • Identifiera organisatoriska gap vilka behöver åtgärdas enligt den nya versionen
  • Utveckla en intern plan för implementering
  • Tillhandahålla lämplig utbildning och göra deltagande parter medvetna om förändringarna
  • Uppdatera befintligt ledningssystem till att möta de reviderade kraven och verifiera systemets effektivitetKälla: Kvalitetsmagasinet, Nogap, DNV GL