Energieffektivisering i små och medelstora företag

För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten stöd till företag för att genomföra en energikartläggning.

     

den 7 december 2015

Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Energikartläggningen ger ett bra underlag för att ta fram besparingsåtgärder vilket ger en ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan.

Maximalt får varje företag 50 000 kronor i stöd. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.

Läs mer här


Källa: Energimyndigheten