Elvägar testade i simulator

Riksdagens mål om en transportsektor som är oberoende av fossila bränslen till år 2030 innebär krav på helt nya lösningar. Ett sätt kan vara att elektrifiera fordonsflottan och skapa elvägar.

     

den 7 december 2015

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar.

Projektet är nu avslutat och simulatorstudien visar att energiförbrukningen minskar med 35 procent för hybridfordonet på elväg jämfört med ett traditionellt fordon på vanlig väg.

Forskarna genomförde en simulatorstudie där 25 lastbilsförare körde riksväg 40, både som elväg med luftledningar och som vanlig väg. Förarna upplevde inte några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Elvägsprojektet har väckt stort intresse och tanken är att demonstrationsmiljön nu ska användas för fortsatt utveckling och utvärdering av elvägstekniker och fordon som kör på elvägar.


Källa: VTI