Effektiv kommunikation – nyckeln till framgång

Dagens arbetsliv präglas i hög utsträckning av samarbete mellan kollegor, kontakt med kunder och leverantörer samt informationsöverföring mellan enheter och organisationer. Förmågan att kommunicera effektivt blir därmed en viktig faktor för att lyckas på arbetsplatsen.

     

den 9 november 2016

Effektiv kommunikation uppstår när två, eller flera, personer i dialog får möjlighet att framföra sina respektive behov, känslor och önskemål och den andra parten lyssnar på det. För att lyckas uppnå detta behöver man känna till både sin egen beteendestil samt beteendestilen hos den man möter, och göra en anpassning i sitt eget beteende.

Kunskapen om människors olika beteenden är en nyckel till att nå framgång i arbetslivet, och kan med fördel användas vid till exempel grupputveckling, ledarutveckling, säljträning eller bara i det dagliga samspelet mellan kollegor.

Vet du vilken beteendeprofil du har och vilka beteendeprofiler som finns på din arbetsplats?

På 1920-talet utvecklade Dr William Moulton Marston den modell för mänskligt beteende som till stor del används inom beteendevetenskapen idag. Modellen heter DISA och utgår från antagandet att det finns fyra huvudsakliga beteendestilar. Alla människor tillhör mer eller mindre någon, eller några, av dessa:

D – Dominant, behov av kontroll och utmanande aktiviteter
I – Inspirerande, behov av att påverka eller att övertala andra
S – Stabil, behov av säkerhet och stabilitet
A – Analytisk, behov av noggrannhet och försiktighet

Har du mött en person vars energinivå både har fascinerat och skrämt dig på samma gång? Då har du med största sannolikhet stött på en person med högt D. De är extroverta, uppgiftsorienterade och njuter av utmaningar. Om du behöver få in en person med extra energi i ditt team kan det vara läge att bjuda in en person med högt D – de ror garanterat ditt projekt i hamn.

Sitter du däremot i en grupp som är lite trött och som fastnat i gamla hjulspår kan det istället vara på sin plats att bjuda in en person med högt I. De är kreativa, entusiastiska och glada – och de har definitivt flest vänner på Facebook. De uppskattar allt som är nytt och mycket av deras energi går åt till att hitta nya sätt att utföra dagliga arbetsuppgifter på.

Behöver du istället en vän i nöden, en lagspelare som sätter arbetsgruppens välbefinnande i första rum? Då söker du en person med högt S. De är vänlighet personifierad och har ni väl lärt känna varandra kommer vänskapen att bestå för evigt. Det bör dock sägas att de sällan uppskattar snabba beslut och tvära kast. Men visst kan de acceptera förändringar, om de får tid på sig. Mycket tid.

Personer med högt A behöver också mycket tid på sig för att lösa arbetsuppgifter men det är inte för att värna relationerna i gruppen utan för att de är noggranna. De satsar på kvalitet, fakta och detaljer – inget får bli fel. Men om du gör fel, kommer dessa personer tveklöst att berätta det för dig.

För att kunna kommunicera effektivt behöver man alltså ha kunskap om vilken beteendestil man själv har, vilken beteendestil den man möter har samt kunna göra en anpassning i sitt eget beteende för att möta den personen. Försök att läsa av vem du har framför dig nästa gång du sitter i en förhandling, medarbetarsamtal eller anställningsintervju och anpassa dig till den personens tempo, kroppsspråk och ordval – så kommer du själv att märka skillnaden!


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!