"Under 2018 inträffade det 50 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften." skriver Victoria Ödlund, HR-expert på Tholin & Larsson.
"Under 2018 inträffade det 50 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften." skriver Victoria Ödlund, HR-expert på Tholin & Larsson.

Dödsfall i arbetslivet ökar

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete, och det är en negativ trend. Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång har ökat de senaste tre åren. Hittills under 2019 har redan tolv personer omkommit på sitt arbete.

     

den 14 mars 2019 Victoria Ödlund

Under 2018 inträffade det 50 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften. Män är här mer drabbade än kvinnor; av de 50 dödsolyckorna var det 47 män och tre kvinnor.

Byggbranschen samt branschgruppen transport och magasinering är de två branschgrupper där det inträffar flest dödsolyckor. En mycket utsatt yrkesgrupp är lastbilschaufförer, där nio personer dog i sitt arbete. Sett till månader och veckodagar är det i oktober samt torsdagar som flest dödsolyckor inträffar.

Regeringen agerar

Med anledning av den oroväckande trenden har regeringen i mars 2019 gått ut med en debattartikel där de tydliggör nollvisionen mot dödsfall i arbetet samt att statsråden agerar för att förhindra ytterligare dödsolyckor i arbetet. Bland annat är arbetsmarknadens parter inbjudna till möte för att lyfta det gemensamma ansvaret för att agera mot den negativa utvecklingen samt för att gemensamt markera att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt.

Regeringen poängterar här att arbetsgivarna har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och att alla arbetsgivare behöver ta sitt ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att på varje enskild arbetsplats målmedvetet arbeta förebyggande mot arbetsolyckor.

Regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen har sedan tidigare beslutat om en arbetsmiljöstrategi som gäller för tiden 2016 - 2020. Redan där var stort fokus på att minska och förebygga arbetsolyckor. Syftet med strategin är att den ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. De tre högst prioriterade områdena i arbetsmiljöstrategin är följande:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) beskriver hur arbetsgivaren på ett systematiskt sätt ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i den löpande verksamheten och innefatta allt som är av betydelse för arbetsmiljön. I Servicepaket HR kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Saknar du abonnemang? Få tillgång till paketet här

Källa:

Arbetsmiljöverket - Sammanställning Arbetsolyckor med dödlig utgång 2018
Regeringen – En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer