Dödades av fallande betongplattor

Norrköpings tingsrätt har fällt en chef på Holmens Paper AB till villkorlig dom och 60 dagsböter för vållande till annans död. Företaget ska betala en miljon kronor i företagsbot.

     

den 25 maj 2015

En operatör på ett pappersbruk skulle med hjälp av en travers lyfta bort stockar som fastnat på väg in i en huggmaskin som skulle hugga stockarna till flis.

Traversens krok fastande då i ett löstagbart innertak bestående av betongplattor som vilade på stålbalkar. En av stålbalkarna och delar av taket föll då ned på operatören, som avled.

Såväl tingsrätten som bolaget höll med åklagaren om att olyckan kunde undvikits om arbetet riskbedömts och arbetstagarna fått skriftliga instruktioner och nödvändig utbildning.

Målet avgjordes utan huvudförhandling.


Källa: Norrköpings tingsrätt, mål B 3789-13, dom 2015-04-30