För att uppnå en effektiv arbetsplats och positiv arbetsmiljö är det viktigt att arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering.
För att uppnå en effektiv arbetsplats och positiv arbetsmiljö är det viktigt att arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering.

Diskriminering och likabehandling – hur kan du arbeta?

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, en dag då ojämställdhet och kvinnors situation uppmärksammas världen över. I den här artikeln har vi samlat information om diskriminering och likabehandling; vad du som arbetsgivare måste känna till och hur du kan arbeta!

     

den 8 mars 2019

Vidta aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder. Men hur gör man? Läs mer i vår artikel: Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering

Agera vid sexuella trakasserier 

Som arbetsgivare måste du arbeta aktivt och förebyggande mot sexuella trakasserier, detta enligt regler i diskrimineringslagen. Du måste även tydliggöra att sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen och se till att det finns rutiner på arbetsplatsen om hur man ska agera om en medarbetare blir utsatt. Läs mer i vår artikel: Viktigt att agera vid sexuella trakasserier.

Missa inte lönekartläggningen

Att göra en lönekartläggning är en skyldighet enligt diskrimineringslagen och är en viktig del i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Kraven innebär att alla arbetsgivare årligen ska kartlägga och analysera de bestämmelser och praxis om löner, förmåner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen. Läs mer i vår artikel: Missa inte att göra en lönekartläggning

Vill du ha fördjupning i arbetsgivarens roll för att motverka diskriminering och främja en god arbetsmiljö? Få tillgång till Servicepaket HR


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!