Diskriminering när läkare nekade kvinna vård

Det var diskriminering när en läkare i Skåne vägrade att utföra en undersökning efter att den kvinnliga patienten inte ville ta honom i hand

     

den 19 maj 2015

Hässleholms tingsrätt dömer nu läkarens företag Polop AB att betala 75 000 kronor i ersättning till kvinnan. Av summan 75 000 kronor utgör diskrimineringsersättningen 30 000 kronor och upprättelseersättningen 45 00 kronor. Företaget ska dessutom betala rättegångskostnaderna på 49 949 kronor.

I sin dom skriver Hässleholms tingsrätt bland annat att aktuell läkare har utsatt kvinnan för diskriminering av skäl som har samband med hennes muslimska tro och hennes etniska tillhörighet. Det var i januari 2013 som kvinnan besökte vårdföretaget vid en mottagning i Malmö för att genomföra en gastroskopiundersökning.

Kvinnan hade remitterats för magsmärtor till specialistmottagningen Polop AB där hon skulle undersökas. Kvinnan var väl medveten om att läkaren var en man och hon hade inte några invändningar mot att undersökas av honom. Av religiösa skäl valde hon dock att inte ta läkaren i hand, utan lade i stället handen mot sitt bröst och nickade som hälsning. Detta kunde inte läkaren acceptera, och efter att ha läxat upp kvinnan vägrade han sedan att genomföra undersökningen.

– Det här visar att det är helt orimligt att neka en person vård på grund av att man av religiösa skäl väljer att hälsa utan att ta i hand, säger Anna Rosenmüller Nordlander på DO:s processenhet.


Källa: http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2015/Diskriminering-nar-lakare-nekade-kvinna-vard/