Nya digitala HR-tjänster kan revolutionera arbetslivet

Vi fortsätter här vår artikelserie med utgångspunkt i Deloittes världsomspännande undersökning om det ”mänskliga kapitalet” i arbetslivet. Denna gång har vi fokus på hur en digitalisering av HR kan revolutionera arbetslivet.

     

den 10 januari 2017

Alla påverkas av digitaliseringen; allt ifrån hur vi lever våra liv till hur vi utför vårt arbete och hur affärslivet är organiserat. Idag finns det mer än 7 miljarder mobiler över hela världen och mer än 40 procent av all internettrafik sker via dessa enheter.

Ändå ligger HR långt efter i utvecklingen av mobila lösningar. En minoritet av världens företag distribuerar sina HR-tjänster och anställdas affärssystem via mobila appar idag.

Att använda mobilen i dessa sammanhang ger organisationer och företag en möjlighet att införa HR-lösningar i större omfattning än traditionella HR-plattformar, till exempel stationära datorer eller laptops. För HR finns en stor utmaning i övergången till den digitala världen – att hjälpa företagsledare och medarbetare att ändra sitt tankesätt till att bli mer digitalt; det gäller ifråga om att leda arbetet samt att organisera och styra förändringar.

En annan konsekvens av en digitalisering av HR är att de anställdas upplevelse totalt förändras när HR-processer och HR-system erbjuds och levereras via nya digitala plattformar och appar.

Istället för specifika systemlösningar baserade på traditionella datorplattformar kan appar i mobilen ge ett utbyte för alla parter på ett revolutionerande sätt. Exempelvis bättre beslutsunderlag för ledningen i och med att personalen lättare kan ge respons. Något som i sin tur ökar datakvaliteten och ger bättre underlag för beslut, handlingsplaner och förändringsarbete.

Medarbetarnas användarupplevelse av dessa nya lösningar, utan störande mellanhänder, skapar mer motivation och bättre arbetstillfredsställelse. Att snabbt kunna följa upp sina egna resultat likväl som det egna teamets är exempelvis en viktig funktion, särskilt i säljande organisationer. Detta ger drivkraft och motivation på ett annat sätt än traditionella rapporter som kanske enbart kommer en gång i månaden.

Andra rutinmässiga exempel är att medarbetaren med en HR-app i sin mobil kan

  • delta i medarbetarundersökningar
  • söka efter lediga tjänster
  • se hur det egna pensionskapitalet växer
  • skicka in ledighetsansökningar
  • registrera tid och närvaro
  • skriva reseräkningar
  • få information om när det är lämpligt att ta en paus
  • kontrollera stressnivåer, läsa om arbetsmiljöärenden
  • läsa ledningsgruppsprotokoll
  • följa företagets ekonomiska utveckling
  • se instruktionsvideor
  • få information om företagets program för friskvård och hälsa
  • hitta kontaktuppgifter

Listan kan göras lång. Och en viktig del i detta får den traditionella personalhandboken som med en digital lösning blir pånyttfödd och en ny betydelse för företagets framtid och utveckling.

Om du behöver hjälp med att hitta en effektiv och flexibel lösning för företagets personalinformation är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer »

Vi har kunskapen och verktygen så att du snabbt och smidigt kommer igång.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!