Digital stress

Konsultbolaget Palorial har genomfört en undersökning där 1724 personer fick svara på frågor om digital stress.

     

den 7 december 2015

Bland de viktigaste orsakerna till digital stress angavs överfull e-postlåda (49 %), ljudsignaler i telefoner, datorer och plattor (40 %) och hinna med att agera på all info jag uppmärksammas på (37 %).

Det är många olika saker på en digitaliserad arbetsplats och i en digitaliserad arbetssituation som stör koncentration och slukar uppmärksamhet och på påståendet ”Jag upplever att digital stress är ett hot mot engagemang och effektivitet i arbetet” håller 63 % delvis med och 24 % håller fullständigt med.

Att problemet inte uppmärksammas tillräckligt visas genom att hälften av de svarande (51 %) säger att den egna arbetsplatsen inte bedriver något arbete för att hantera digital stress. 20 % av de svarande anger att den egna arbetsplatsen har diskuterat frågan. Endast 3 % anger att specifika insatser gjort vad gäller digital stress.

Undersökningen genomfördes under augusti månad i näringslivspanelen B2B-opinion som är Sveriges ledande B2B-panel. Panelen drivs av undersökningsföretaget MarketDirection tillsammans med mediehuset Talentum.

Läs mer här


Källa: Managementbolaget Palorial