Det okända ROT-avdraget

Regeringen vill att RUT-avdraget från årsskiftet ska omfatta även reparation av vitvaror. Mindre känt är att det redan idag går att få ROT-avdrag för reparation av till exempel värmepumpar, pannor och liknande. Trots att ROT-avdrag bara medges 30 procent av arbetskostnaden, kan det alltså vara mer intressant än ett RUT-avdrag på 50 procent.

     

den 28 oktober 2016 Robert Selvaag

Det fortsätter att hända saker inom området hushållsnära tjänster, det vill säga ROT- och RUT-avdrag. Vi bevakar självklart alla nyheter på området, så att både köpare och utförare av sådana tjänster ska vara uppdaterade.

RUT-avdrag för vitvarureparationer

Från och med årsskiftet 2016/2017 kommer RUT-avdraget att utvidgas till reparation av vitvaror, om regeringens budget går igenom.

RUT-avdrag ska då medges för arbetskostnaden vid reparationer, som sker i bostaden, av t ex tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, kyl, vinkyl, köksfläkt, frys, diskmaskin, spis, spishällar och inbyggnadsugnar samt mikrovågsugnar. Detta gäller oavsett om vitvarorna är inbyggda eller fristående.

Som vitvaror räknas inte hushållsapparater och inte heller installationer som till exempel värmepumpar, varmvattenberedare eller element.

Ett slag i luften?

Vi förväntar oss knappast att förslaget kommer att innebära någon ökad sysselsättning. Samma bedömning görs av flera tunga remissinstanser. Det är ofta billigare att köpa nya vitvaror än att reparera gamla. Detta torde gälla även om förslaget blir verklighet, bland annat eftersom rese- eller utryckningskostnader inte kommer att ses som arbetskostnader.

Även miljöaspekten ifrågasätts av många remissinstanser. Vitvaror återvinns idag i stor utsträckning, och deras största miljöpåverkan sker genom den energi och det vatten de förbrukar under sin livstid. Att då stimulera hushåll att behålla gamla produkter riskerar att bli kontraproduktivt.

ROT-avdrag för reparation av fasta installationer

I vårt tycke är det snarare en okänd aspekt av ROT-avdraget som är värd att lyfta fram. På senare tid har det nämligen kommit flera domar från förvaltnings- och kammarrätt som visar att det går att få ROT-avdrag även för reparation av maskiner och inventarier i en bostad.

Hit räknas sådant som värmepumpar, elpannor, element och liknande, som alltså inte omfattas av begreppet vitvaror i förslaget ovan. Här rör det sig dessutom om åtgärder där utbyte knappast är det billigaste eller enklaste alternativet. Ofta måste dessa installationer repareras på plats i bostaden, vilket är ett krav för såväl ROT- som RUT-avdrag.

ROT-avdrag

ROT-avdrag kan medges för till exempel reparation av en ägd bostad. Arbete som bara avser installation eller service på maskiner och inventarier omfattas inte, enligt lagtexten. Exakt vad som avses med service är dock oklart. Gränsdragningen mellan reparation och service har därför i flera fall fått avgöras av domstol.

En fastighetsägare fick inte ROT-avdrag för reparation av en vattenpump, som var nödvändig för bostadens vattenförsörjning. Han överklagade Skatteverkets beslut och fick rätt, eftersom det rörde sig om en reparation av en grundläggande installation i bostaden.

I andra fall, där Skatteverket först sagt nej, har domstolarna gett ROT-avdrag för reparation av elpanna och för byte av delar i en värmepump.

Skatteverkets nya inställning

Med anledning av dessa domar har Skatteverket fått lov att ändra inställning. Man har därför kommit med ett ställningstagande där man säger att ROT-avdrag kan medges för reparation av sådana maskiner och inventarier i en bostad som är fast monterade och nödvändiga för att förse bostaden med värme och vatten.

Observera dock att det verkligen måste röra sig om reparation och inte service. Till service räknas exempelvis återkommande rengöring och funktionskontroll av värmepumpar och liknande.


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!