Det s k två-undantaget vid uppsägning

Det talas ofta om det s k två-undantaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Politiker och även olika aktörer på arbetsmarknaden vill antingen utöka undantagsmöjligheterna eller inskränka dessa. Vad innebär då dessa undantagsregler?

     

den 21 december 2018

Till att börja med gäller undantaget endast vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vidare är undantaget kopplat till just turordningsreglerna. Arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får undanta en eller två arbetstagare från turordningslistan. Dessa arbetstagare ska - enligt arbetsgivarens bedömning - vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten på företaget.

Läs mer: Få koll på alla anställningsregler med Servicepaket HR

Undantagna har företräde till fortsatt anställning

Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning. Regeln innebär alltså att en anställd med kort anställningstid kan få vara kvar vid företaget medan en annan anställd med längre anställningstid blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Rättslig prövning av arbetsgivare?

I princip kan ingen rättslig prövning göras av arbetsgivarens bedömning av arbetstagarnas särskilda betydelse. Det får däremot aldrig vara fråga om att anställda missgynnas t ex på någon av grunderna i diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer