Den första sanktionsavgiften från Datasinspektionen är utfärdad

Datainspektionen utfärdar nu den första sanktionsavgiften sedan GDPR infördes i Sverige. Ett ifrågasatt samtycke låg till grund.

     

den 22 augusti 2019

En gymnasieskola har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro på lektionerna. Detta har gjorts på prov under tre veckor och berört 22 elever.

Gymnasienämnden uppgav att man fått elevernas samtycke till att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll.

Datainspektionens uppfattning

Datainspektionen har granskat försöket och anser att gymnasienämnden har hanterat känsliga personuppgifter i strid mot reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR. Därför har en sanktionsavgift på 200 000 kr utfärdats.

I sitt beslut konstaterar Datainspektionen att ansiktsigenkänningen inneburit kamerabevakning av eleverna i deras vardagliga miljö, varit ett intrång i deras integritet och att närvarokontroll kan göras på andra sätt som är mindre integritetskränkande än ansiktsigenkänning.

Avgiftens storlek påverkas bland annat av att det är frågan om en myndighet och att det handlar om ett försök under en begränsad period. Myndigheter kan maximalt få tio miljoner kronor i sanktionsavgift.

Kan ej få samtycke av elever

Gymnasienämnden har uppgett att man har fått elevernas samtycke till att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll.

Enligt Datainspektionen kan Gymnasienämnden inte använda samtycke i det här fallet eftersom eleverna befinner sig i beroendeställning till nämnden.

Biometriska uppgifter

Teknik för ansiktsigenkänning har påbörjats men utvecklingen går snabbt. Datainspektionen anser därför att det finns ett stort behov av att skapa tydlighet kring vad som gäller för alla aktörer.

Biometriska uppgifter, som används vid ansiktsigenkänning, är känsliga personuppgifter som är extra skyddsvärda och som det krävs uttryckliga undantag för att få hantera.

Källa:
Pressmeddelande från Datainspektionen

Vill du hålla dig uppdaterad kring dataskydd och GDPR?

Vet du vilka uppgifter du får lagra om din personal och hur du får hantera dem? Vill du undvika böter för felaktig behandling av personuppgifter? Med Servicepaket Dataskydd i arbetslivet har du alltid ett svar när du behöver det. Prova paketet här


Få snabba svar på dina GDPR-frågor

Vet du vilka uppgifter du får lagra om din personal och hur du får hantera dem? Vill du undvika böter för felaktig behandling av personuppgifter? 

Välkommen till en enklare arbetsvardag! I Servicepaket Dataskydd i arbetslivet hjälper vi dig få koll på rätt hantering och behandling av personuppgifter.

Prova paketet gratis i 3 dagar