Almedalen – debatt om tryggare arbetsliv

På ett seminarium i Almedalen under namnet ”Anpassa arbetsrätten till verkligheten” tog LO-TCO Rättsskydd upp några utgångspunkter för ett tryggare arbetsliv.

     

den 29 juni 2015

De tog bland annat upp möjligheten att visstidsanställningar kan staplas under lång tid, att skydd för arbetstagarens integritet saknas samt att arbetsgivare hyr in personal när det finns permanent arbetskraftsbehov. Frågorna debatterades av Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, och Jenny Petersson, riksdagsledamot, Moderaterna.

Irene Wennemo avslutade med att berätta om det pågående arbetet i Arbetsmarknadsdepartementet. Bland annat kommer en lagrådsremiss om bättre skydd för visselblåsare att presenteras i höst.