De flesta organisationsförändringar misslyckas

60–80 procent av alla försök att ändra på något i verksamheten misslyckas, enligt Stewart Black, amerikansk professor i globalt ledarskap och strategi på IMD Business School i Schweiz.

     

den 1 oktober 2015

Ska förändringen lyckas gäller det att få medarbetarna engagerade i förändringsarbetet.

Ofta kommer det som en överraskning för ledningen att medarbetarna gör motstånd. Det finns en stark tro på att förändring skapas genom konkreta förändringsmodeller, planer och mål. Misslyckade förändringsprojekt kan få svåra återverkningar i organisationen som ökad stress, oro och konflikter.

En fara är också att organisationen förlorar nyckelkompetens genom att medarbetare säger upp sig. En särskilt utsatt kategori är mellancheferna som ska driva förändringsarbetet samtidigt som de blir utsatta för hård kritik av personalen.

Hur får man förändring att upplevas bra och inte bara skrämmande enligt Stewart Black?

– Det finns inget generellt recept. Det bästa är om man kan visa det nya på ett sätt så att det både syns, hörs, doftar och känns.

Tre barriärer som ofta uppstår vid förändringar är:

1. Ser inte vitsen med förändringen.

Hantera denna barriär med att förklara varför förändringen behövs och beskriv något som är lockande i förändringsarbetet.

2. Ser vitsen men gör inget.

Hanteras genom att visa att det är möjligt.

3. Ser vitsen, gör något men misslyckas.

Här gäller det att uppmuntra de försök som görs.Källa: Tidningen Arbetsliv, Arbetarskydd