Dansk undersökning pekar på konflikträdsla hos chefer

70 % av danska chefer saknar kompetens för att hantera vantrivsel på arbetsplatsen enligt en undersökning som genomförts av konsultföretaget AS3 och Analyse Danmark.

     

den 7 december 2015

Studien bygger på svar från 100 offentliga och 100 privata chefer.

- Den danska ledarkulturen lider av beröringsångest", menar Peter Straadt, som står bakom den nya undersökningen. När medarbetare visar tecken på att må dåligt hoppas många chefer att det kommer gå över av sig själv. De är osäkra på hur de ska hantera problemen.

78 % av cheferna tror att stressen kommer att öka inom de närmsta två åren och det är därför viktigt att ta tag i den psykosociala arbetsmiljön. Över hälften av cheferna anser att de viktigaste utvecklingsområdena för ledare är att skapa mer trivsel bland medarbetare och att få redskap för att kunna hantera och stödja stressade medarbetare.

Så många som 97 % av cheferna menar att medarbetarnas trivsel blir en avgörande faktor för att kunna behålla dem i verksamheten.


Källa: Berlingske Business, 11 november 2015. (http://www.business.dk/)