Dags att planera personalens sommarsemester

Även om sommaren med sol, värme och ledighet kanske känns avlägsen så går tiden fortare än man tror. Det är helt enkelt hög tid att planera de anställdas semesterledighet i sommar redan nu!

     

den 20 februari 2018 Lotta Sprangers

Alla arbetsgivare måste se till att de anställda tar ut minst 20 betalda semesterdagar i ledighet varje semesterår. Huvudsemesterperioden infaller mellan den 1 juni och 31 augusti och då har de anställda rätt att få en fyra veckor lång semesterledighet.

Rätten att vara semesterledig regleras i semesterlagen, men om företaget omfattas av ett kollektivavtal kan det finnas vissa undantag. Det kan också vara så att den anställde har önskemål om att förlägga sin semester till en annan tid under året och då kan en överenskommelse göras om det.

När det gäller sommarens semesterledighet så är det är det alltså dags att börja planera för den redan nu. Vi har gjort en checklista så att semesterplaneringen ska gå så smidigt som möjligt.

1. Börja med en översyn
Hur ser företagets verksamhet ut? Kommer hela företaget eller någon avdelning att ha semesterstängt? Ska semesterledigheten förhandlas med fackliga organisationer? Vill man stänga företag någon period under resten av året, exempelvis under julen? Det ska förhandlas redan nu.

2. Fastställ antal semesterdagar
Ta fram en sammanställning över hur många betalda semesterdagar de anställda har. Finns det nyanställda som inte har betalda semesterdagar att ta ut? Ska dessa erbjudas förskottssemester? Finns det några särskilda önskemål som måste beaktas?

3. Inhämta önskemål
När önskar de anställda själva att få sin semesterledighet? Här kan man också fråga om någon planerar att vara föräldraledig under semesterperioden.

4. Sammanställ semesterschemat
Även om de anställdas önskemål ska försöka tillgodoses så gott det går är det till sist arbetsgivaren som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Om kollektivavtal finns sker det först efter förhandling med facket. Föräldrar som planerar att vara föräldralediga på heltid under sommarmånaderna har normalt rätt till det. En förutsättning är att de har ansökt om ledigheten två månader i förväg.

5. Informera personalen
Normalt ska personalen få reda på förläggningen av semesterveckorna två månader i förväg.

6. Visa semesterschemat för alla
För att snabbt kunna se vilka som arbetar respektive är lediga är det bra att alla har tillgång till semesterschemat. Det kan sättas upp på en anslagstavla, finnas på företagets intranät eller i personalhandboken.

Det är inte ovanligt att många anställda vill ha ledigt under samma semesterveckor. Småbarnsföräldrar vill kanske ta ut sin ledighet samtidigt som barnens förskolor eller skolor har sommarstängt. På grund av detta och mycket annat behöver ordentligt med tid avsättas till semesterplaneringen så att merparten blir nöjda. Med ett rullande semesterschema kan det i vissa fall bli mest rättvist.

Målet är att alla till slut ska få den tid för vila och rekreation som semesterledigheten är till för.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!