Är coworking – ett gemensamt utrymme där företag verkar sida vid sida – något vi kommer se mer av?
Är coworking – ett gemensamt utrymme där företag verkar sida vid sida – något vi kommer se mer av?

Coworking – framtidens arbetsplats?

Hur påverkar digitaliseringen behovet av arbetsplatser i framtiden? Kommer fler utnyttja möjligheten att arbeta under en kokospalm på en kritvit sandstrand i fjärran land eller kommer behovet av egna kontorsrum på ett fast arbetsställe att öka istället? Kairos Future har undersökt hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut.

     

den 2 januari 2019

Många företag och organisationer har historiskt sett satt ett värde i att äga sin egen kontorsbyggnad. På detta sätt har lokalen blivit en del i deras varumärke och något att stoltsera med gentemot kunder och allmänhet. I och med digitaliseringens framväxt har våra behov av kontorslokaler och arbetsplatser emellertid förändrats.

Vi är flexibla men behöver social gemenskap

Vi arbetar idag allt mer flexibelt. Behoven av specifik kompetens kommer i första rum vilket gör att arbetsgivare inte längre behöver avgränsa sig geografiskt när de söker arbetskraft – möjligheterna att arbeta på distans finns och nyttjas frekvent. Chefer kan med hjälp av dagens teknik till och med leda och fördela arbete på distans med hjälp av robotar som ersätter dem på plats.

Det finns de som hävdar att tillgång till dator, internet och telefon är fullt tillräckligt för att kunna arbeta och visst kan det finnas en sanning i det, men det beror nog mycket på vad för slags arbete man ska utföra. I det digitaliserade tankesamhälle vi lever och verkar i bör vi inte underskatta den sociala gemenskap det innebär att kunna utbyta tankar, idéer och kunskap kontinuerligt.

Läs mer: Håll dig uppdaterad på HR-området med Servicepaket HR

Coworking – en lösning med många fördelar

Enligt Kairos Future stavas framtidens arbetsplats coworking, det vill säga ett gemensamt kontorsutrymme där olika företag och organisationer verkar självständigt sida vid sida med möjlighet att utbyta erfarenheter vid behov.

Coworking är en del i den delningsekonomi som vuxit sig stark inom många olika områden och som innebär att man delar, hyr eller lånar saker istället för att själv äga dem. Vi kan hitta spännande exempel på detta inom en rad områden redan idag. Människor delar på allt från semesterboenden till fordon och verktyg och tjänster som samåkning, taxiverksamheter och övernattningsmöjligheter ökar markant.

Många företag och organisationer börjar upptäcka fördelarna med coworking och trenden pekar uppåt. I många av de större städerna råder det brist på kontorsyta, samtidigt som många traditionella kontor i perioder står outnyttjade eftersom behoven av arbetskraft förändras allt mer över tid. Med coworking optimerar man användandet av ytor, betalar för de faciliteter man nyttjar samt träffar andra människor att dela idéer, tankar och kunskap med, inte sällan inom andra branscher.

I nuläget är coworking i första hand till för mindre företag, uppdragstagare eller resande som då och då behöver få tillgång till kontor utanför hemmet. Om det kommer fortsätta att vara så i framtiden får vi låta vara osagt men det ska bli spännande att följa utvecklingen av denna nya sorts arbetsplats.