Chefstipset – så genomför du bra rekryteringsintervjuer!

De flesta chefer är involverade i rekryteringen av nya anställda till det egna teamet. För att genomföra bra intervjuer krävs erfarenhet, kunskap och en tydlig strategi. Här får du några enkla, konkreta tips som lyfter dina intervjuer till nästa nivå.

     

den 19 maj 2015

Anställningsintervjun

Varje anställningsintervju är viktig, både för dig som arbetsgivare och för den sökande. För att lyckas måste du vara väl förberedd och ha ett öppet sinne. Under anställningsintervjun ska du bilda dig en uppfattning om den sökande som person och dennes kompetens.

Anställningsintervjun är den anställdes första möte med dig som potentiell arbetsgivare och din möjlighet att befästa ditt varumärke som en god potentiell arbetsgivare. Tänk på att det första intrycket är det viktigaste och se till att det blir bra!

Nio tips för en bra intervju

  • Gör en punktlista i förväg över vad som krävs för att klara arbetet.
  • Läs igenom meritförteckningen en extra gång precis före intervjun.
  • Underlätta för den sökande att känna sig väl till mods. Intervjun ska vara en dialog, inte ett förhör.
  • Lyssna noga på vad den sökande säger.
  • Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Ställ följdfrågor.
  • Låt tystnaden tala ibland.
  • Ställ samma frågor till alla.
  • Kravprofilen ligger till grund för vilka frågor du kan ställa till de sökande. Frågorna ska vara relevanta utifrån kravprofilen och alla sökande måste få ungefär samma frågor. Om någon upplever en fråga som kränkande ska frågan kunna motiveras med stöd av kravprofilen.
  • Skriv ner en frågelista. Håller du dig till listan får alla sökande samma frågor, vilket också underlättar när du efteråt ska jämföra svaren mellan de sökande. Risken för diskriminering minskar också om du har färdiga frågor som alla ska besvara.

Diskriminera inte

Det finns känsliga frågor som du ska vara försiktig med att ställa. Du kan fråga om vad som helst så länge det är relevant för arbetsuppgifterna och alla sökande får samma fråga.

Var medveten om diskrimineringslagen. Du får till exempel inte variera frågorna baserat på kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller funktionshinder. Det är den sökande som avgör om en fråga är diskriminerande. Ställ bara relevanta frågor.

Ställ bara frågor som är relevanta för rollen och arbetsuppgifterna. Frågor om personens civilstånd, sexuell läggning och om man tänker skaffa barn är sällan relevanta.

Undvik också att fråga om facklig aktivitet, politisk tillhörighet, eventuella sjukdomar, alkoholkonsumtion och kroppsvikt. Självklart måste du få ställa dessa frågor om de är relevanta för arbetets utförande – rådgör med personalavdelningen innan intervjun!

Ha ett öppet sinne och bedöm den sökande efter den kravprofil du satt upp och dennes matchning mot den i erfarenhet och kompetens.