Chefens inställning avgörande för säkerheten

En ny avhandling från Stockholms universitet har undersökt hur olika ledarstilar påverkar säkerheten på arbetsplatsen.

     

den 25 juni 2015

En ny avhandling från Stockholms universitet har undersökt hur olika ledarstilar påverkar säkerheten på arbetsplatsen.

Tre olika ledarskapsbeteenden har undersökts:

  • En ledarstil som präglas av att chefen motiverar de anställda utifrån en gemensam vision, att se varje individ och att vara en förebild.
  • En traditionell ledarstil som bygger på motivation genom "morot och piska", att medarbetarna presterar mot belöning.
  • En ledarstil med ständigt och uttalat fokus på säkerhet.

Slutsatsen i avhandlingen är att den viktigaste faktor för att förhindra olyckor och skador på arbetsplatsen är att chefen och högsta ledningen hela tiden betonar vikten av att jobba säkert.

Som författaren också uttrycker är det förvånade att ledarskapet som bygger på en gemensam vision och dialog inte visar sig vara så betydelsefullt för säkerheten. Den traditionella ledarstilen med stort fokus på produktionen har, enligt avhandlingen, en direkt negativ inverkan på säkerheten.

Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen betydelsen av en aktiv kommunikation av säkerhetsvärderingar för att öka säkerheten på arbetsplatsen.

Läs mer: Avhandlingen kan laddas ner här


Källa: Tidningen Arbetsliv