Byta semester mot sjukfrånvaro?

Kan en anställd verkligen byta ut pågående semester mot sjukfrånvaro? Ja, enligt semesterlagen kan faktiskt semesterledigheten avbrytas för egen sjukdom. Samma gäller om den anställde måste vårda sitt sjuka barn under ledigheten. Semesterdagar är intjänad ledighet och behöver inte användas för att själv bli kry eller för att barn ska bli friska.

     

den 9 maj 2015

När det kommer till sjukdom eller vård av barn under semestern så finns det en del att tänka på. En anmälan om byte av semester till annan semesterlönegrundande frånvaro, som just sjukdom eller vård av barn, behöver till exempel göras senast första arbetsdagen efter semesterperioden.

En arbetsgivare kan även ha andra rutiner för hur anställda ska anmäla sjukfrånvaro eller vård av barn under semestern. Det kan vara samma rutiner som vid vanligt arbete, vilket kan betyda att en sjukanmälan ska göras direkt vid själva insjuknandet. Det viktiga är att de anställda i förväg känner till hur de ska anmäla eventuell sjukfrånvaro eller vård av barn under semestern.

För att kunna avbryta semester på grund av sjukdom måste det vara hela sjukdagar. Är den anställde bara sjuk en del av dagen kan den i så fall inte räknas bort från semestern, eftersom att semesterledighet räknas i hela dagar.

Arbetsgivaren kan även kräva ett läkarintyg från första dagen om en anställd blir sjuk under semesterledigheten. Däremot är det inte möjligt att kräva ett läkarintyg för ett sjukt barn. Då är det istället upp till den anställde att kunna visa att tillfällig föräldrapenning har begärts och beviljats av Försäkringskassan.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen? Då kan det även finnas särskilda regler för hur sjukfrånvaro i samband med semester ska styrkas.

Grundregeln säger att de anställda alltid måste ta ut minst 20 betalda semesterdagar per år. Det gäller även om någon blivit sjuk eller har vårdat sitt sjuka barn under semesterledigheten.

Med andra ord är det viktigt för arbetsgivare att hålla koll på detta. De semesterdagar som den anställde inte tar ut som planerat måste tas ut i ledighet någon gång under resten av semesteråret.