Byggnads varslar om stridsåtgärder

Fackförbundet Byggnads har varslat om strejk för cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar. ”Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid”, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI.

     

den 4 april 2016

Om ingen överenskommelse nås mellan parterna inleds strejken kl 06:00 den 12 april.

Byggnads anser att varslet är helt nödvändigt och menar att Sveriges Byggindustrier har förhalat förhandlingarna.

– Vi har tidigare uttryckt oro för att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och istället lagt allt fokus på makten över lönebildningen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggnads kräver löneökningar på 3,2 procent över ett år.


Källa: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/byggnads-varslar-om-stridsatgarder_644184.html