Bussföretag ville få skyddsombud avsatt

I en dom den 13 maj 2015 anser Arbetsdomstolen att bussföretaget Arriva hade rätt att försöka påverka Kommunal att avsätta ett skyddsombud som enligt företaget orsakade svåra samarbetsproblem.

     

den 25 juni 2015

Kommunal hade stämt Arriva och menade att företaget genom sin förhandlingsframställan hade kränkt skyddsombudets föreningsrätt och hindrat honom från att fullgöra sina uppgifter som skyddsombud. Kommunal yrkade på ett skadestånd till skyddsombudet och fackföreningen på 300 000 kr vardera.

I domskälen sägs att utredningen visar att Arriva genom förhandlingsframställningen, vid förhandlingen och genom skriftlig information på företagets hemsida önskade framföra sin uppfattning om samarbetsproblemen mellan trafikledningen och skyddsombudet.

Arrivas agerande har inte haft något trakasserande eller ovidkommande syfte. Arrivas agerande har inte, enligt domstolen, innefattat något mer eller mindre direkt uttalat hot om att vidta några åtgärder mot skyddsombudet eller Kommunal, om inte Kommunal godtog Arrivas krav.

Om kritiken mot skyddsombudet var befogad eller ej, tar domstolen inte ställning till. Inte heller till om Arrivas sätt att lösa konflikten var lämpligt.
En av domstolens ledamöter, Håkan Löfgren, utsedd av LO, anser att Arriva kränkte föreningsrätten.


Källa: Arbetsdomstolen Dom 29/15, Mål A 46/14