Buddy får advokater med småbarn att stanna kvar

På advokatfirman Bird & Bird i Stockholm har man infört ett nytt koncept som ska hjälpa advokater med småbarn att stanna kvar på firman även om de efter föräldraledighet måste gå från kontoret redan vid tretiden för att hämta barn på förskolan.

     

den 20 maj 2015

Buddy är benämningen på en biträdande jurist som jobbar tätt ihop med advokaten och dennes klienter och därmed är väl insatt i de olika engagemangen. Buddyn stannar kvar på kontoret eftermiddagen ut och tar emot telefonsamtal och mejl.

Buddykonceptet presenteras av HR-avdelningen för alla som är föräldralediga och planeras så att allt är klart inför återgången efter föräldraledighet. Det är också bra kompetensutveckling för den yngre juristen att får jobba tajt med en erfaren advokat.

Initiativtagaren Katarina Åhlberg, managing partner, lyfter särskilt fram att det inte är fråga om ett kvinnoproblem som når sin lösning, utan en högaktuell fråga för både män och kvinnor som blir småbarnsföräldrar.

"Buddy"-programmet har mötts av mycket positiva reaktioner både från Bird & Bird-teamet i Stockholm och av klienter och branschen i övrigt. Förhoppningen är att ständigt kunna utvecklas i syfte att alltid möjliggöra för våra kompetenta och talangfulla medarbetare att arbeta kvar hos oss avslutar Katarina Åhlberg.


Källa: http://www.twobirds.com/sv/news/press-releases/2015/sweden/sweden-new-parental-policy