Brinnande eldsjäl eller utbränd?

Fler och fler människor jobbar friare – hemifrån, på bussen, på lunchen – ja, faktiskt var som helst. Därför är det också viktigare och viktigare att ha ett jobb som man brinner för. Men hur brinner man utan att bli utbränd?

     

den 12 juni 2017

Vi anställs mer och mer för det vi kan tänka ut – våra unika förmågor att använda vår kunskap. Förr anställdes människor mest för deras fysiska styrka, idag handlar det mer om den psykiska styrkan och förmågan att använda sin påkopplade hjärna på bästa sätt nästan dygnet runt.

Hur är det då att bli utbränd? Hur är det när hjärnan inte kan tänka strukturerat som den brukar? När tankarna är som myggor, nästan omöjliga att fånga och väldigt, väldigt svåra att hitta en struktur i. Den kognitiva förmågan kan försvinna helt eller delvis vid svårare fall av utbrändhet. Ingen vill hamna där men ändå är det många människor som hamnar i utbrändhet. Idag kliver utbrändheten också ner i åldrarna. Men även äldre som levt med full fart länge drabbas oväntat. Råd om hur vi kan sluta att stressa är lätta att hitta men hur upptäcker man när det är på väg att gå fel?

Stressymptom kan delas in i fyra delar; sådana som påverkar kroppen, vårt tänkande, vårt humör och vårt beteende. Exempel på hur stressymptomen kan ta sig uttryck kan vara; magont, ledsamhet, svårighet att prioritera och att man slutar ta pauser eller göra roliga saker, enligt boken ”Tid att leva” – Ett tioveckors program för stresshantering med ACT av Lidheim, Ek och Hedensjö. Vårt beteende att hoppa över roliga saker för att jobba undan är en stark varningssignal. Våra tankar rationaliserar åt oss, hoppa över bara denna gång så hinner du den här uppgiften. Men oftast blir man aldrig färdig med en uppgift för då kommer en ny.

Det är inte farligt med stress om man har koll på av- och påknappen inom sig, och vet hur man stänger av stressen och kopplar av, enligt Git Spång föreläsare i stresshantering. Men vet vi när vi förlorat vår avknapp?

I dagens samhälle är kraven höga och man lever intensivt med höga krav på jobbet, barn och deras aktiviteter, äldre släktingar som behöver stöd, önskan om egen tid, självförverkligande och med vänner. Kort sagt livet är fullt och jättekul. Det kanske är helt inrutat och med små marginaler för spontanitet eller oplanerade händelser.

Så mitt i det som är livet händer det något oplanerat som det alltid gör och då kan den långvariga stressen ge sig till känna med dåliga stressymptom som leder till utbrändhet. Stressen i sig gör så att man lätt missar alla varningssignaler.

Kan man fortsätta brinna utan utbrändhet, med hjärnkapaciteten i behåll och ha ett hållbart arbetsliv? Ja, de kloka råden verkar vara att planera för avkoppling, träning och skapa lite marginaler för det oväntade, både roligt och annat, så är möjligheterna stora.


Med vårt Servicepaket HR håller du dig uppdaterad på de senaste trenderna inom området. Förutom möjligheten att bolla frågor med våra experter får du nyhetsbrev, blanketter, FAQs och tillgång till en omfattande faktabank. Klicka här för att prova gratis.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer