"Företagen måste nu försöka se bort från alla duster om Brexit och börja förbereda sig", skriver Håkan Larsson, momsexpert hos Tholin & Larsson.
"Företagen måste nu försöka se bort från alla duster om Brexit och börja förbereda sig", skriver Håkan Larsson, momsexpert hos Tholin & Larsson.

Brexit – så kan svenska företag förbereda sig

Den 29 januari röstade Storbritannien ja till ett s.k. alternativt arrangemang där de vill förhandla om avtalet om utträdet med EU. Varken EU eller Storbritannien vill inte heller ha en Hard Brexit den 29 mars. Nu blir det nya tuffa förhandlingar för att få till ett nytt avtal som kan godkännas. Men vad händer om det inte sker? Företagen måste nu försöka se bort från alla duster om Brexit och börja förbereda sig

     

den 30 januari 2019 Håkan Larsson

Det finns fortfarande en risk att Storbritannien kraschar ut ur EU utan avtal. Företag som har handel med Storbritannien bör därför snabbt förbereda sig på att Storbritannien står utanför EU:s tull- och momsområde den 30 mars.

Just nu är allt väldigt osäkert om vad som händer med Brexit:

  • Storbritannien kan lämna EU utan avtal den 29 mars ("hard Brexit")
  • Avtalet kan justeras något (om alla EU-länder accepterar) och godkänns av Storbritannien ("soft Brexit")
  • Dagen för utträdet skulle kunna skjutas fram (vilket parlamentet röstade emot)
  • Storbritannien skulle kunna lämna EU men finnas kvar i EU:s tullunion
  • En ny folkomröstning som skulle kunna leda till att det inte blir en Brexit

Var förberedd på en Hard Brexit

Theresa Mays plan är just nu att få till ett avtal som kan godkännas av parlamentet före den 29 mars. Hon anser att någon förlängning av tiden för utträdet eller en ny folkomröstning just nu inte är aktuellt.

Ett råd är att förbereda sig för att man inte kan komma överens om ett avtal före den 29 mars. Om det blir en Hard Brexit kommer reglerna om tullhantering (import och export) att gälla istället för EU-handel. Företagen måste då ha lärt sig vad dessa förändringar innebär. 

Men även andra områden kan komma att påverkas. Det kan bland annat gälla GDPR, socialförsäkringsfrågor, personlig rörlighet och koncernfrågor (moder-/dotterbolagsdirektiv, fusionsdirektiv mm).

Så här kan företag förbereda sig inför Brexit

Här är några åtgärder som företag kan göra för att stå rustade inför Brexit:

1. Läs på om vad som gäller vid import och export

2. Ansök om Eori-nummer hos Tullverket (ett registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU). Ansök här

3. Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänst  Ansök här

4. Se över konsekvenserna 

Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att göra tydligt vad en Brexit eventuellt leder till för konsekvenser

5. Kontrollera om det krävs tillstånd för import eller export av företagets varor

Krävs särskilda intyg eller certifikat för till exempel livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel, kemikalier och krigsmateriel? Kontakta i så fall rätt myndighet!

6. Se över transporter och lagringshantering

Var beredd på att det kan bli tidsmässiga fördröjningar om fysisk kontroll krävs vid import eller export av företagets varor. Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången till produkter?

7. Kontakta kunder och leverantörer i Storbritannien

Hör efter hur de tror att de kommer att påverkas av Brexit. Behöver befintliga avtal förhandlas om?

8. Kontakta skattemyndigheten i Storbritannien

Om du är registrerad till moms i Storbritannien behöver du kontakta skattemyndigheten i Storbritannien för information kring hur denna registrering kan komma att förändras

9. Ansök om återbetalning av brittisk moms

Återbetalning av brittisk moms kommer inte att kunna göras via portalen hos svenska Skatteverket. För moms som betalats under 2018 kan det därför vara bra att ansöka om återbetalning från Storbritannien senast den 29 mars 2019

Viktigt att hålla dig uppdaterad

Turerna kring Brexit är många. I Servicepaket Moms följer våra experter utvecklingen och håller dig uppdaterad om hur du ska hantera momsfrågorna kring Brexit. Få tillgång till paketet här.

Om du vill fördjupa dig än mer i detaljerna kring Brexit vill vi även tipsa om dessa sidor:

Skatteverkets information om Brexit 

Tullverkets information om Brexit 

Kommerskollegiums information om Brexit

Regeringens information om Brexit