Branschnytt v. 23

     

den 3 juni 2015

​* Hur många Löne- och personaladministratörer finns det?

Hur många gör lön i Sverige? Den frågan har tidigare inte kunnat besvaras så enkelt, men nu finns för första gången statistikunderlag för det.

Enligt SCBs statistik för tjänstemän inom privat sektor är det 8 800 personer som har befattningen Löne- och personaladministratörer SSYK 4112 i Sverige. Dessa personer ser bland annat till att anställda hos privata företag varje månad får rätt lön utbetald. Det är alltså en viktig yrkesgrupp som tidigare inte varit definierad i statiken.

Statistiken används för att belysa löneförhållanden och lönestruktur för olika kategorier av anställda. Från och med nu går det att utläsa ur SCBs statistik att dessa administratörer själva har en genomsnittlig månadslön som uppgår till 30 600 kr.

– För SRF Lön är denna nya statistik ett tydliggörande av yrkesrollen. Vi har genom det som tidigare var Löneföreningen, varit med och påverkat såväl titel som innehåll i arbetsbeskrivningen. Vi fick SCB att öppna upp för att ändra titeln från assistent till administratör och vi fick även möjlighet att påverka innehållet, säger Zennie Sjölund som är branschansvarig lön hos SRF.

Nu omfattar SSYK 4112 Löne- och personaladministratörer som utför löneberedningsrutiner och löpande lönearbete. Hanterar anställningsformer och tillämpning av arbetsrätt och avtal i löneberedning, löneformer och lönedelar. Sammanställer underlag för statistik, pensions- och försäkringsärenden.

Förutom dessa 8 800 löne- och personaladministratörer i privat sektor finns uppskattningsvis några tusen löneadministratörer, löneassistenter, lönehandläggare, lönechefer, lönekamrerare, lönekonsulter och lönesekreterare i offentlig sektor som inte ingår i SCBs statistik över tjänstemän i privat sektor.

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges-redovisningskonsulers-foerbund/pressreleases/foersta-siffran-paa-antal-loene-och-personaladministratoerer-1165626

* Kontek

Ergofast AB i Kungälv har valt en helhetslösning hos Kontek. Med ett helhetsgrepp om löneprocessen där allt ifrån löne-, tidrapporterings- och reseräkningssystem till backupavtal ingår räknar Ergofast med att kunna effektivisera och säkerställa sin lönehantering ytterligare. Ergofast säljer verktyg och infästningsprodukter för den professionella byggindustrin. Företaget har idag ca 40 anställda med verksamhet i både Sverige och Norge.

http://www.kontek.se/om-oss/pressrum/ergofast-ab/

* Hogia

Enligt branschorganisationen IT & Telekomföretagen kommer de svenska IT-företagen att ha ett underskott på 60 000 personer år 2020. Det är mindre än fem år fram i tiden.

2014 startade IT & Telekomföretagen tävlingen Next Up, ett samverkansprojekt mellan IT-branschen och högstadieskolor i Sverige. Tävlingen handlar om att ge skolungdomar en bättre uppfattning om vad IT handlar om genom att ge dem konkreta utmaningar från riktiga IT-företag att arbeta med under terminen och samtidigt tävla med andra skolor om vem som presenterar den bästa lösningen. Det kändes självklart för oss på Hogia att stötta det här initiativet. I år gick vi in som guldpartner. Det har varit väldigt givande för oss att ta del av ungdomarnas kreativitet och dessutom en bra fingervisning om vad våra kunder kommer att efterfråga i framtiden.

För Hogia och andra företag i IT-branschen har det högsta prioritet att verka för att vända den här trenden. På kort sikt måste vi arbeta för att det finns rätt utbildningsplatser på universitet och yrkeshögskolor men hur säkrar vi tillväxten på längre sikt? En mycket viktig insats vi kan göra är att synliggöra IT-branschen och dess möjligheter för skolungdomar. Att inspirera dem och få dem att förstå att programmering inte är ett mål i sig utan ett fantastiskt medel som kan lösa samhällets framtida utmaningar säger Barbro Lien Rönn, HR-expert Hogia.

Nu är det dags för 2016 års omgång av tävlingen som kommer att ske i fyra regioner; Umeå, Stockholm, region Väst och Skåne.

http://www.mynewsdesk.com/se/hogia/blog_posts/hur-lockar-vi-60-000-personer-till-it-branschen-35414

* Soltak

SOLTAK AB bildades 2013 av 7 västsvenska kommuner (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv, Öckerö) för att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster. Fyra av kommunerna har beslutat att lägga över ekonomisk administration, löneadministration samt IT-drift och -support till SOLTAK AB. Under 2015 upphandlas ett gemensamt nytt ekonomi- och HR/lönesystem.

Peggy Hamnström är ny chef för löneteamet inom SOLTAK AB. Peggy, som närmast kommer från tjänsten som t f lönechef i Kungälvs Kommun har en lång och gedigen bakgrund inom det personaladministrativa området. Peggy tillträdde sin nya tjänst i maj och kommer under resterande delen av året i huvudsak att arbeta som SOLTAKs projektledare för implementeringen av ett nytt HR/personalsystem. Löneteamen från Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv förs formellt över till SOLTAK AB 1/1 2016.

Carolina Färdigh har utnämnts till chef för ekonomiteamet inom SOLTAK AB. Carolina kommer närmast från en tjänst som utvecklingsledare inom Tjörns kommun och har lång och bred erfarenhet av ekonomiskt arbete, både i kommunal och privat verksamhet. Carolina tillträder sin nya tjänst den 1 augusti, men kommer att delta i en del möten och aktiviteter inom SOLTAK AB redan i maj-juni. Under hösten kommer Carolina i huvudsak att arbeta som SOLTAK ABs projektledare för implementationen av nytt gemensamt ekonomisystem. Ekonomiteamen från Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv går formellt över till SOLTAK AB den 1/1 2016.

http://soltakab.se/

*Quinyx

Naturhistoriska riksmuseet har valt Quinyx lösning. För att optimera sin schemaläggning och effektivisera sin personal har de valt att fokusera på schema, tid och kommunikation via mobila appar. Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet och ligger strax utanför Stockholm.

Quinyx välkomnar också sin första kund i Polen och Ungern. Det är Hard Rock Café i Gdansk, Krakow, Warszawa samt Budapest som har valt Quinyx lösning för att optimera sin schemaläggning och effektivisera sin personal. De har valt att fokusera på schema, tid och kommunikation via mobila appar.

http://www.quinyx.com/om-oss/nyheter/quinyx-valkomnar-sin-forsta-kund-i-polen-och-ungern/

* CGI

IAM är ett konkurrensmedel. De flesta organisationer och verksamheter idag står hela tiden inför förändring. Det kan vara företagsfusioner, förvärv eller större förändringar av organisationen. Aktieägare och ledning kommer med krav på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Nya lagar och förordningar ställer ökade krav på kontroll och spårbarhet kring vem som har tillgång till vad.

De flesta som ger sig in i arbete med identitets- och behörighetshantering (IAM) gör det fortfarande utifrån kravet på regeluppfyllnad. Helt enkelt för att få kontroll på identiteter och behörigheter och kunna bevisa att de har det.

Fler och fler inser dock att IAM kan vara ett konkurrensmedel då en ökad effektivitet i de flesta fall också innebär minskade kostnader

Rätt IAM kan se till att:

  • Den nyanställda har sin utrustning och sina behörigheter på plats den dagen han eller hon börjar, så att de kan börja göra sitt jobb
  • Kunderna som handlar på nättjänsten återkommer för att de fick en bra upplevelse av en lättanvänd och säker tjänst

http://www.cgi.se/blogg/ratt-iam-ar-ett-konkurrensmedel

* Quinyx

Spotifys Company Operations Director, Magnus Olausson, börjar som COO på svenska IT-bolaget Quinyx. Magnus har en bakgrund inom Spotify där han var med och tog företaget från 37 anställda och 2000 betaanvändare till 1600 anställda i 30 länder med över 60 miljoner användare.

Olausson har haft flera roller inom Spotify under sina sju år på företaget, nu senast som Company Operations Director där han hjälpte Spotifys vd och ledningsgrupp att effektivisera organisationen.

Olausson tillträdde rollen som COO i början av mars, och ansvar därmed för Quinyx konsultverksamhet, kundsupport och utbildningsdel inom samtliga marknader.

http://www.quinyx.com/om-oss/nyheter/spotifys-company-operations-director-borjar-pa-quinyx/

* Visma

Visma fortsätter sin expansion i Norden och förvärvar det danska mjukvaruföretaget PBJ. Bolaget är Danmarks ledande företag inom löne- och personalsystem. Företaget har en bred produkt- och tjänsteportfölj och har funnits på marknaden sedan 1986. PBJ, som omsatte 52 miljoner danska kronor 2014, har 70 anställda.

Några dagar senare köpte Visma också danska e-conomic som i sin tur sedan tidigare äger svensk SpeedLedger.

http://www.mynewsdesk.com/se/visma/pressreleases/visma-foervaervar-pbj-i-danmark-1154749

* Nmbrs

Under 2014 tog holländska Nmbrs de första stegen mot en internationell expansion genom att påbörja arbetet av en lansering i Sverige. Den svenska applikationen ligger just nu i slutfasen av det avancerade utvecklingsstadiet. Flera företag arbetar tätt tillsammans med Nmbrs® i denna fas som kommer att slutföras efter sommaren 2015 då den officiella lanseringen kommer äga rum.

http://nmbrs.se/nmbrs-sverige-nastan-redo-for-officiel-lansering/

* Visma Agda

LKAB väljer Agda PS från Visma för sin lönehantering.

http://www.mynewsdesk.com/se/visma/pressreleases/lkab-vaeljer-agda-ps-fraan-visma-foer-sin-loenehantering-1150211