Branschnytt v. 19
     

den 19 maj 2015

* EVRY

EVRY har tecknat ett avtal med Statistiska centralbyrån, SCB, avseende leverans och införande av ett nytt löne- och personalsystem. Det nya avtalet tecknas inom det ramavtal EVRY har med Ekonomistyrningsverket (ESV) och har ett ordervärde om cirka 5 MSEK. Avtalet, som omfattar licenser, tjänster och drift, gäller till och med år 2019 med möjlighet till förlängning.

Det nya avtalet innebär att ytterligare en av flera myndigheter valt att avropa personalsystem från EVRY sedan det nya ramavtalet mellan Ekonomistyrningsverket (ESV) och EVRY blev godkänt i juni 2014. Genom avtalet ersätter nu SCB sitt befintliga personalsystem Palasso med EVRYs statliga erbjudande för personalsystem, baserat på Primula.

Utöver SCB har under våren även Riksarkivet, Institutet för rymdfysik och Statens museer för världskultur gjort avrop från EVRYs ramavtal med ESV.

Källa
https://www.evry.se/foretaget/investor/bors-och-press/evry-levererar-nytt-personalsystem-till-scb-1912503/?utm_source=Nyhetsbrev+Cinode&utm_campaign=57b8994d8f-Konsultnyheter_vecka_17_2014&utm_medium=email&utm_term=0_f16ef720fc-57b8994d8f-320049381

* CGI

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, förlänger samarbetet och tecknar ett nytt avtal med Trafikverket gällande CGI:s HR-system Heroma. Tillsammans med Trafikverket fortsätter CGI nu det arbete som syftar till att utveckla Trafikverkets HR-processer. Systemet ska levereras som Saas-tjänst för cirka 7 000 användare inom Trafikverket. I leveransen ingår även drift, underhåll och support. Avtalet är tecknat för sju år med option på förlängning sex år och uppgår till ett värde av cirka 20 MSEK.

Trafikverket har valt Heroma som systemstöd för både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet inom bland annat självservice, löneadministration, lönerevision, schemaläggning, rehab, rekrytering samt kompetens.

Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led - från administration till planering och uppföljning. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet.

Källa
http://www.cgi.se/news/trafikverket-forenklar-hr-processen-genom-systemstod-fran-cgi

* Lessor

Danska schemaläggningsleverantören eGruppe har bytt namn till LESSOR-Workforce. Redan 2007 köpte LESSOR in sig i företaget för att 2013 överta hela företaget och göra den populära schemaläggningslösningen till en integrerad del av LESSORs produktportfölj.

Källa
http://www.lessor.dk/nyheder/1061-egruppe-skifter-navn-til-lessor-workforce

* Unit4 Business World

Unit4 Business World (fd. Agresso) har utsetts till “Årets myndighetslösning” på The European IT & Software Excellence Awards 2015 i London.

Källa
http://www.unit4agresso.se/om_unit4/nyheter_press/artiklar/aid/10026/unit4-business-world-vinner-europeiskt-erppris

* Visma Agda

Svevia har valt Agda PS för sin lönehantering. Affären stärker ytterligare Vismas position som en av de ledande leverantörerna av system och tjänster inom lön- och personalområdet på den svenska marknaden.

– Vi är oerhört glada och stolta att få förtroendet att leverera en funktionell och säker lösning för Svevias lönehantering, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Agda.

HH-Ferries Helsingborg AB, F.d. Scandlines, är med tre färjelinjer ett av Nordeuropas största rederier. De trafikerar Helsinborg - Helsingör, Rödby - Puttgarden och Gedser - Rostock. Deras målsättning är att göra din överfart så behaglig och effektiv som möjligt. HH-Ferries Helsingborg AB har köpt Agda PS Lön, Förtroenderapportering, Tidregistrering och Resor.

Källa
https://www.agda.se/nyheter/nya_kunder/hh_ferries_helsingborg_ab-4394

* SoftOne

Personalstyrkan väljer SoftOne. Personalstyrkan ingår i 3PM-Gruppen och har sedan 2006 försett koncernens egna verksamheter med bemanningstjänster. 2012 beslutades att verksamheten skulle bolagiseras i ett led att dels utveckla Personalstyrkans tjänster, dels kunna erbjuda desamma till kunder utanför koncernen.

Personalstyrkans affärsidé är att på ett samhällsnyttigt sätt utbilda, arbetsträna och bereda i synnerhet ungdomar arbete och anställning hos våra kunder. Detta skall ske i kombination med en för kunderna, helt kostnadsfri rekrytering. 3PM-Gruppen grundades 1978.

Koncernen är privatägd och omfattar idag de tre verksamheterna M3 Logistics, MediaPlant och Personalstyrkan.

Affären inkluderar Tid och Bemanning via vår molnbaserade tjänst SoftOne.

Källa
http://www.softone.se/nyhet/personalstyrkan-vaeljer-softone/#.VSy6tpMpp3U

* SRF

SRF lanserar nu den första utgåvan av SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. Standarden har länge efterfrågats av branschen i Sverige och har också skapat intresse internationellt. Det är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i SRFs arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen.

- Ända sedan arbetet med SALK påbörjades, har vi haft förfrågningar från många intresserade, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön inom SRF och en av initiativtagarna. Det har saknats gemensamma standards för arbetet med lönehantering så det här var redan från början ett prioriterat projekt då vi startade vår satsning inom lön.

Källa
http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges-redovisningskonsulers-foerbund/pressreleases/salk-ny-svensk-standard-foer-loenehantering-1141057

* DataVara

DataVara AB har inlett ett samarbete med e-conomic. Man har tillsammans skapat en direktkoppling mellan redovisningssystemet e-conomic och alla versioner av Crona Lön. Crona Lön skriver direkt i e-conomics databas med de bokföringsdata som ska överföras. Löneprogrammet kan också direkt hämta kontoplanen från e-conomic. Ingen mellanlagring i någon import/exportfil.

Källa
http://www.datavara.se/

* Kontek

Sedan 1 januari 2015 beräknar Eva Nilsson på Opido Plast AB lönerna för femtio anställda i Konteks lönesystem. Ett användarvänligt system som ger den administrativa funktionen ett effektivt verktyg för företagets lönehantering. På Opido ser man lönehanteringen som en naturlig del i företags totala verksamhet. Så länge allt är rätt och riktigt tänker man inte så mycket på betydelsen av ett väl fungerande lönesystem men skulle något gå fel så hörs och syns det menar Opiods Vd, Andreas Lagestig.

Källa
www.kontek.se

* EVRY

Styrelsen i EVRY ASA har utnämnt Björn Ivroth till ny koncernchef för företaget. Ivroth har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i stora IT-företag som CGI, IBM och Accenture, samt som konsult på McKinsey. År 2012-2014 var han VD för CGI Sverige, och ansvarig för omstruktureringen av verksamheten. CGI är världens femte största oberoende leverantör av IT- och servicetjänster

Källa
https://www.evry.se/foretaget/investor/bors-och-press/bjorn-ivroth-ny-vd-och-koncernchef-i-evry-1905735/

*Almega

Efter drygt 30 år på Almega varav de senaste 13 som vd lämnar Jonas Milton sin post i höst. Rekrytering av ny vd till Almega har inletts och förväntas vara avslutad till hösten.

Jonas kommer att fokusera på styrelseuppdrag och rådgivningsverksamhet och vara senior rådgivare till Almega under avtalsrörelsen 2016.

Under Jonas Miltons tid som vd har Almega dubblerat sitt medlemsantal och blivit den största arbetsgivarorganisationen inom Svenskt Näringsliv.

Almega driver medlemsföretagens frågor i utvecklingen mot ett kunskapsintensivt tjänstesamhälle. Almega är också en av huvudaktörerna inom svensk lönebildning då man förhandlar omkring 148 centrala kollektivavtal.

Källa
www.almega.se