Branschnytt

     

den 8 oktober 2015

* IKEA

Nu erbjuder IKEA sina medarbetare i Sverige pensionsrådgivning genom Benifys digitala rådgivningstjänst Lifeplan. Detta innebär att närmare 12 000 medarbetare kommer få löpande rådgivning kring pension.

- Vi på IKEA är väldigt måna om våra medarbetare och vill självklart att de anställda ska få en bra pension. Därför är vi glada över att idag kunna erbjuda alla våra medarbetare en smidig och enkel pensionsrådgivning helt utan dolda avgifter eller provisioner, säger Jon Birgersson på IKEA.

Lifeplan är en digital rådgivningstjänst för medarbetarens samlade pension. Tjänsten är prisbelönt och äkta oberoende helt fri från kick-backs och provisioner. Varje medarbetare får genom Lifeplan skräddarsydda pensionsråd och löpande rådgivning därefter.

- Det senaste året har flera av Sveriges bästa arbetsgivare valt Lifeplan. Med IKEA närmar vi oss nu 100 000 medarbetare som får skräddarsydda råd från oss, säger Kalle Erlandzon, VD på Lifeplan. Lifeplan är sedan 2012 ett systerbolag till Benify.

http://www.mynewsdesk.com/se/benify/pressreleases/ikea-erbjuder-pensionsraadgivning-till-medarbetare-genom-lifeplan-1209856?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

* Visma Agda

Visma har tecknat ett samarbetsavtal med utvecklingsbolaget 4IT rörande integration mellan löne- och HR-systemet Agda PS och beslutsstödsystemet 4Decision.

– Avtalet kommer att leverera ett större affärsvärde till våra kunder som använder Agda PS i sitt dagliga arbete. Ett steg i helt rätt riktning för att säkerställa att våra kunder snabbt och enkelt kan få fram information och nyckeltal som de efterfrågar för att kunna styra sin verksamhet, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Agda.

Visma Agda kommer att sälja 4IT:s business intelligence-lösning 4Decision tillsammans med löne- och HR-systemet Agda PS. Användarna får en utökad funktionalitet för det existerande rapportverktyget i Agda PS och det ger ett starkt stöd i beslutsfattande för företagen.

4IT AB har i 15 år utvecklat beslutsstödsystem till en rad kunder inom främst offentlig sektor. Exempel på kunder är Region Skåne och Malmö Stad. Inom privata näringslivet är den främsta kunden Thule Group. Konsultation inom beslutsstöd har även genomförts till Assa Abloy, IKEA, BRIO, Findus med flera. Sedan 2012 har allt fokus legat på att utveckla den egna BI-produkten 4Decision.

http://www.agda.se/nyheter/pressmeddelande/nytt_samarbete_forenklar_uppfoljning_av_nyckeltal-4582

* CGI

CGI har genom ett avtal med kommunerna i Kronoberg (Växjö, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Lessebo och Älmhult) inlett ett långsiktigt samarbete kring CGI´s ekonomisystem Raindance. Kommunerna gick ut i en gemensam förhandlad upphandling där samarbete mellan kommunerna i urvalsprocessen var en grundläggande faktor för att tillsammans komma fram till den bästa ekonomilösningen som stöd för kommunernas olika verksamheter. Systemet införs nu successivt i kommunerna och beräknas vara i full drift vid årsskiftet 2015/2016. CGI:s ekonomisystem Raindance stödjer hela den administrativa processen, från planering, målstyrning och budgetering till analys och uppföljning av verksamheten. Avtalet, som omfattar en total leverans för samtliga kommuner, uppgår till 7,5 MSEK och är tecknat för fem år med option om förlängning upp till 14 år.

http://www.mynewsdesk.com/se/cgi/pressreleases/samarbete-i-fokus-naer-kommunerna-i-kronoberg-infoer-nytt-ekonomisystem-1222156?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

* Wise

Förvärvet av Comaea Internationals svenska verksamhet är slutfört. Wise Group AB ("Wise") har tillträtt Comaea Internationals svenska verksamhet. De villkor som förvärvet var villkorat av är nu uppfyllda. Integrationen inleds omgående och Comaea kommer att utgöra en del av Wise dotterbolag Edge HR och konsolideras fr.o.m. september 2015.

Comaea är Sveriges ledande leverantör av kompetensverktyg för användning kopplat till HCM (Human Competence Management) och TM (Talent Management) inom näringsliv och offentlig sektor.

http://www.wisegroup.se/finansir/pressreleaser/20150910/forvarvet-av-comaea-internationals-svenska-verksamhet-ar-slutfort

* Visma Spcs

Sex av tio redovisningskonsulter, 56 procent, tror att de kommer att ägna mer av sin arbetstid åt rådgivning under det kommande året än vad de gör nu. Det visar en ny undersökning av ekonomiföretaget Visma Spcs.

I dag ägnar hälften av de svarande, 47 procent, en till två timmar i veckan åt rådgivning. Bara var femte, 18 procent, uppger att de ägnar mer än 5 timmar i veckan åt rådgivning. Undersökningen tyder dock på att detta är på väg att ändras. Sex av tio, 56 procent, tror att deras byrå kommer att arbeta mer med rådgivning under det kommande året än vad de gör nu.

Ännu fler tror att andelen rådgivningstimmar kommer att öka för branschen i stort. Sju av tio, 70 procent, tror att andelen rådgivningstimmar för branschen som helhet kommer att öka något eller mycket under det kommande året.

http://media.visma.se/pressreleases/redovisningsbranschen-redo-att-vaexla-oever-till-raadgivning-1221148?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

* Unit4 Business World

Unit4 är en global koncern med en omfattande portfölj av starka affärslösningar. Agresso produkten har i många år utgjort bolagets spetserbjudande avseende affärssystem (ERP). När vi nu tar nästa steg i bolagets utveckling kommer lösningen att få en ännu mer central roll för utvecklingen av nya produkter.

I samband med detta byter nu också lösningen namn från Agresso till Unit4 Business World. Samtidigt ser vi att tiden är mogen att fokusera på ett gemensamt varumärke för hela koncernen.

http://www.unit4agresso.se/