Branschnytt

     

den 7 januari 2016

* Quinyx

Quinyx grundare och VD, Erik Fjellborg, har som en av sju framstående entreprenörer blivit uttagen till Prins Daniels Fellowship och det mentorprogram som ingår i projektet. I juryn som utsett entreprenörerna deltog förutom Prins Daniel även Marcus Wallenberg och Carl Bennet. Programmet är tvåårigt och riktar sig till företagsledare och entreprenörer som är under 40 år och som har tydliga tillväxtambitioner. Inom ramen för programmet får varje adept en erfaren mentor som kan bidra med nätverk, hjälp att strukturera och utveckla företaget samt agera bollplank.

Bert Nordberg, tidigare VD och styrelseordförande för ett av världens största teknikbolag, Sony Ericsson, har blivit utsedd som Erik Fjellborgs mentor de kommande två åren.

http://www.mynewsdesk.com/se/quinyx/news/quinyx-grundare-uttagen-till-prins-daniels-fellowship-137434

* Sympa

Sympa har fått ett lån på en miljon euro i och med att företaget antagits i finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow. Programmet är Finnveras, Tekes och Finpros gemensamma ansträngning för att identifiera tillväxtföretag på landslagsnivå och uppmuntra dem till internationell tillväxt.

Sympa har även fått en ängelinvesterare, Ari Korhonen. Korhonen är känd som en av Finlands aktivaste affärsänglar. År 2014 valde FiBAN Korhonen till årets affärsängel. Han har gjort 85 ängelinvesteringar i 28 olika bolag, bland annat DealDash, Paytrail, MariaDB och Surveypal.

Korhonen kommer även med i Sympas verksamhet; både i styrelsen och som rådgivare i ledningsgruppen. ”Vi är mycket nöjda över att få en erfaren rådgivare till Sympa. Team Finland LetsGrow-lånet samt Korhonens investering och erfarenhet möjliggör en allt snabbare tillväxt för Sympa, särskilt i vår expansion på nya marknadsområden i Europa, berättar Sympas vd Keijo Karjalainen belåtet.

Sympas målsättning är att utöka verksamheten till nya länder i Europa. För tillfället pågår förhandlingar med flera återförsäljarpartner, bland annat i Schweiz. I Norden och Holland har marknadspositionen redan etablerats: Sympa HR är känt och antalet kunder ökar hela tiden. De färskaste är bland annat Lindex och BMW Sverige, DT Group (Stark) i Danmark samt RealiaGroup Oy och Helkama-Auto Oy i Finland.

”Som bäst rekryterar vi förstärkning till försäljningen och produktutvecklingen”, berättar Karjalainen.

http://www.sympa.se/aktuellt/nyheter/en-letsgrow-miljon-och-affarsangeln-ari-korhonen-stoder-sympas-tillvaxt.html

* Wise Group

Wise Group flyttar till Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 9 december att Wise Groups aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och därmed avnoteras från Nasdaq First North Premier.

Wise Group offentliggör också prospekt med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm Wise Group AB (publ) ("Wise") prospekt som upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har i dag offentliggjorts och finns tillgängligt på Wise hemsida www.wisegroup.se och Wise huvudkontor. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på www.wisegroup.se och på huvudkontoret.

* Formpipe

Formpipe avyttrar konsultverksamhet i Danmark. Formpipe har tecknat avtal med KMD A/S om försäljning av konsultverksamheten för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Formpipe fullföljer med detta sin strategi att renodla verksamheten till ett produktbolag, med konsult- och leveranskapacitet kopplad specifikt till egenutvecklade programvaror.

– Genom att vi förlorade vår största kund - som stod för hälften av omsättningen för kundspecifika lösningar – försvårades möjligheten att driva denna verksamhet lönsamt. En minskad volym har en mycket direkt effekt på marginalerna i en mindre konsultorganisation som inte har möjlighet att effektivt planera och fördela konsulttimmar i ett större antal andra projekt, något som KMD har möjligheter att göra, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2,MDKK. Baserat på ett par konkreta parametrar under 2016 kan även en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 3,5 MDKK utfalla. Den avyttrade verksamheten omfattar medarbetare samt gällande befintliga kundavtal och övergår till KMD omgående. I och med denna transaktion kvarstår inga intäkter eller kostnader för Formpipe gällande detta verksamhetsområde.

KMD hör till Danmarks största it- och programvarubolag med kontor i Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg. Huvuddelen av KMD:s intäkter härrör från egen programvaruutveckling och verksamheten utvecklar och levererar it-lösningar till kommuner, regioner, stat och privata bolag. KMS-koncernen har en årlig omsättning på knappt 5 miljarder DKK och har cirka 3 000 anställda.

http://www.formpipe.com/sv/Investor-Relations/Pressmeddelanden/2015/Formpipe-avyttrar-konsultverksamhet-i-Danmark/