Billeasing och moms på Finansbolagens Förenings informationsmöte

Finansiell billeasing stod på agendan när Pelle Gustavsson, momsexpert hos Tholin & Larsson, talade på Finansbolagens Förenings informationsmöte i Stockholm idag. Nytt synsätt från Skatteverket kan nämligen ställa till det för både finansbolag och deras kunder vid leasing av personbilar.

     

den 24 maj 2019

Sedan Skatteverket den 15 januari kom med sitt ställningstagande kring finansiell leasing har Pelle Gustavsson, tillsammans med resten av momsavdelningen på Tholin & Larsson, tagit ett stort intresse i frågan.

Vad är det i ställningstagandet som blivit så uppmärksammat?

– Det berör tolkningen av begreppen omsättning av vara och leverans. Skatteverket har ändrat uppfattning om just finansiell leasing som under vissa avtalsvillkor nu anses vara försäljning av bilar – inte hyra som tidigare. Märkligt nog tog Skatteverket upp exempel i ställningstagande om finansiell leasing av en traktor. Personbilar nämndes överhuvudtaget inte. Det är ju dock här som den nya synen får en verklig betydelse.

På vilket sätt drabbar det företag som har leasingavtal på sina tjänstebilar?

– Vi har ju i Sverige speciella regler kring avdragsrätt för moms i samband med köp och hyra av personbilar. För de flesta företag gäller avdragsförbud vid inköp och begränsning till 50 procent av momsen på hyra. Om befintliga leasingavtal underkänns som hyra försvinner avdragsrätten alltså helt för leasetagarna. Leasingbolagen ska också redovisa utgående moms på hela ersättning i samband med leverans och inte i takt med leasingavgifterna betalas.

Kan leasingbolagen göra något för att förenkla för sina kunder?

– Många leasingavtal är redan OK och behöver inte justeras för att undvika omkategorisering. Vissa leasingbolag bör omgående justera villkoren i sina avtal som ingås från och med nu. Det gäller främst att kunderna inte är tvungna att själva köpa bilarna eller anvisa annan köpare. Jag känner viss oro för redan ingångna avtal med ”fel” villkor. Vi får hoppas att Skatteverkets nya syn inte påverkar dessa.

Du kan läsa mer om Skatteverkets ställningstagande och de knepiga reglerna kring billeasing och moms i Pelles populära artiklar:

Leasingbolagen sätter sina kunder i momsklistret
Finansiella leasingavtal ibland köp av vara?
Avslut av billeasing ett svårlöst momsproblem


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!