Big Data och HR – ska datorn bestämma allt?

Personalen är företagets viktigaste resurs. Det är ett uttryck som använts i många år och många sammanhang. En felrekrytering kan också medföra att personalen kan bli den mest kostsamma resursen. Många företag använder mycket tid och ansträngningar på olika HR-frågor men har ofta inte tillräckligt med detaljerad data för att hjälpa dem att förstå sina medarbetare och vad som kan påverka planering, utveckling och produktivitet.

     

den 19 maj 2015

I en ny rapport från Morrison & Foerster belyses några rättsliga aspekter på hur Big Data/HR används vid rekrytering och retention av topptalanger liksom för att identifiera anställda som underpresterar. Det handlar om vad vi lämnar ut om oss själv till sajter som Linkedin, Facebook och Google och andra. Informationen ägs vanligtvis av dessa sajter och kan säljas vidare till rekryterare och andra.

I rapporten pekar man på att kvaliteten är mycket viktig när man pratar Big Data. Det gäller både kvaliteten på input men också kvaliteten på analysen. Om man använder data för prediktiv analys (det handlar om att förutse vad som kan inträffa) är det viktigt att analysen är korrekt. En annan viktig fråga som belyses är vem som egentligen äger de data som analyseras.

För att sätta in Big Data i svenska förhållanden hämtar vi kunskap från Vinnova som i sin Agenda: Big Data Analytics – A Research and Innovation Agenda for Sweden (dnr 2012-01900) kortfattat beskrivit vad Big Data i Sverige innebär:

Många av framtidens tjänster bygger på tillgång till stora mängder data. Traditionella svenska styrkeområden såsom telekom, nätverksbaserade tjänster och tillverkande industrins höga automationsnivå kan placera Sverige i framkant inom nyttiggörande av de enorma mängder data som skapas.

Området för analys av stora datamängder, Big Data Analytics, är på stark frammarsch i Sverige. En rik flora av molnbaserade medie- och IT-tjänster ger slutanvändaren blixtsnabb tillgång till relevant och strukturerad information – ur ett enormt och många gånger ostrukturerat dataflöde.

Inte minst inom industrin har Big Data Analytics en nyckelroll för framtidens utveckling. Svenska företag och svensk offentlig sektor använder redan avancerade verktyg för att hantera stora datamängder, vilket visar områdets styrka.


Källa: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2d0d7658-111e-45c7-9878-af0112da41e0&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-
+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_
content=Lexology+Daily+Newsfeed+2015-04-07&utm_term=