Bestämmelser för sommarjobbare

Snart kommer sommarjobbarna. Då kan det vara bra att känna till några bestämmelser som gäller just denna grupp arbetstagare.

     

den 3 juni 2015

Den som kommer att tjäna mindre än 18 824 kronor under 2015 ska inte betala någon skatt och behöver inte ansöka om jämkning. Använd i stället intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) som man kan skriva ut nedan och sedan fylla i. Intyget lämnas sedan direkt till arbetsgivaren.

* Skatteverket
http://www.skatteverket.se/download/18.3f4496fd14864cc5ac9ea47/
1418051229222/intyg-for-utbetalare-av-lon-utan-avdrag-skv434-utg03.pdf

Andra nyttiga länkar hittar du här:

* Arbetsmiljöverket
http://www.av.se/teman/ung/

* Prevent
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/amnesomraden
/arbetsorganisation/klivet-in-i-arbetslivet.pdf

* LO
http://ung.lo.se/broschyren_jobba/

* Unionen
http://www.unionen.se/rad-och-stod/sommarjobb-och-semester