Besökare i bilverkstad omfattas av arbetsmiljölagen

En verkstadsägare åtalades för arbetsmiljöbrott efter att en kund fått omfattande brännskador i samband med ett reparationsarbete sommaren 2013.

     

den 7 december 2015

Verkstadsägaren värmde ett nav med en öppen låga och använde samtidigt flytande frysskydd för att få en större låga. Den kraftiga lågan tände eld på mannen. Åklagaren menade att arbetet inte hade riskbedömts och att den åtalade därmed genom oaktsamhet orsakat skadorna.

Södertörns tingsrätt dömer verkstadsägaren för vållande till kroppsskada till 80 dagsböter. Företaget får betala 300 000 kr i företagsbot och 242 827 kronor i skadestånd till den skadade.

Tingsrätten slår också fast att besökare i en bilverkstad tillhör den krets som ska skyddas av arbetsmiljölagstiftningen. Det är normalt att kunder måste gå in i verkstaden och både förarbetena till arbetsmiljölagen och en hovrättsdom visar att fler än arbetstagare omfattas av lagen.


Källa: Södertörns tingsrätt, mål B 2074-15.